Wspólne plany rządów Rosji i Białorusi – dziś posiedzenie w Mohylewie

Wspólne plany rządów Rosji i Białorusi – dziś posiedzenie w Mohylewie

W Mohylewie na Białorusi odbędzie się dziś posiedzenie Rady Ministrów Związku Białorusi i Rosji. Wezmą w nim udział szefowie rządów obu krajów: Andrej Kabiakou i Dmitrij Miedwiediew.
W trakcie spotkania zostaną omówione kwestie dotyczące współpracy handlowo-gospodarczej, inwestycyjnej, energetycznej i humanitarnej. Ma zostać podpisany dokument, dotyczący stworzenia wspólnej przestrzeni informacyjnej. Politycy omówią również plan działań rządów Białorusi i Rosji, zmierzających do stworzenia dodatkowych warunków dla rozwoju współpracy handlowej.
Obserwatorzy zwracają uwagę, że mimo iż Białoruś i Rosją tworzą państwo związkowe i są w jednej unii celnej, to od 3 lat obserwuje się negatywne tendencje w wymianie gospodarczej. W roku ubiegłym dwustronne obroty handlowe były mniejsze o ponad jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2014. Jako powód podaje się spadek cen ropy na rynkach światowych i związane z tym problemy gospodarcze w Rosji.

TS/IAR/Włodzimierz Pac/ppCOMMENTS

WORDPRESS: 0