HomePOLSKA

WSA uchylił drugą grzywnę dla H. Gronkiewicz-Waltz. “Jej adresatem może być wyłącznie miasto stołeczne Warszawa, a nie osobiście prezydent”

WSA uchylił drugą grzywnę dla H. Gronkiewicz-Waltz. “Jej adresatem może być wyłącznie miasto stołeczne Warszawa, a nie osobiście prezydent”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił karę grzywny 3 tysięcy złotych dla Hanny Gronkiewicz-Waltz, nałożoną za jej nieobecność na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej z 25. lipca. To druga grzywna uchylona prezydent Warszawy przez sąd.

Sędziowie uznali, że karę grzywny w świetle ustawy można nakładać wyłącznie na miasto stołeczne Warszawa, a nie na Hannę Gronkiewicz-Waltz osobiście. Chodzi o to, że to miasto stołeczne jest organem wydającym decyzję reprywatyzacyjną. W rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, osoba piastująca tę funkcję nie ma żadnego własnego interesu w sprawie.

Równocześnie sąd zaznaczył, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako organ uprawniony do reprezentowania miasta stołecznego Warszawa mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście. Nie wynika z tego jednak prawo do nałożenia na nią grzywny – podkreślili sędziowie. WSA zasądził też od komisji 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Komisja weryfikacyjna Patryka Jakiego ukarała Hannę Gronkiewicz-Waltz serią grzywien w łącznej wysokości 40 tysięcy złotych. Była to konsekwencja jej niestawienia się na wezwania tego gremium. We wrześniu urząd skarbowy zajął na prywatnym koncie Hanny Gronkiewicz-Waltz 12 tysięcy złotych za niestawienie się na 4 posiedzenia. Pod koniec października sąd administracyjny uchylił jedną z tych grzywien – również w wysokości 3 tysięcy złotych. Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/to/sk

COMMENTS