HomePOLSKAPILNE

“Wojna kobiet”. Gersdorf i Przyłębska wymieniają się pismami dotyczącymi sporu o sądy

“Wojna kobiet”. Gersdorf i Przyłębska wymieniają się pismami dotyczącymi sporu o sądy

I Prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego wymieniają się pismami dotyczącymi sporu o sądy. Równocześnie w Sądzie Najwyższym trwa posiedzenie trzech Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które pochylają się nad skierowanymi przez Małgorzatę Gersdorf pytaniami prawnymi dotyczącymi sędziów powołanych przez nową KRS.

W odpowiedzi na wczorajsze pismo prezes Trybunału Konstytucyjnego, w którym Julia Przyłębska napisała, że “wszczęcie postępowania przed Trybunałem, powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny” I Prezes sądu Najwyższego stwierdziła, że “nie istnieje spór kompetencyjny między Sejmem RP a Sądem Najwyższym oraz między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym”.

Z kolei Julia Przyłębska odpowiedziała, że “zarówno Prezes Trybunału Konstytucyjnego jak i pierwsza Prezes Sądu Najwyższego nie są w żadnym razie podmiotami uprawnionymi do arbitralnego rozstrzygnięcia w przedmiocie istnienia sporu kompetencyjnego w sprawie, która zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym”. Dodała, że pismo I Prezes Sądu Najwyższego “jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie następuje z mocy prawa”.

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny zajął się tą sprawą na wniosek Marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

 

*

 

Rozpoczyna się posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędziowie pochylą się nad pytaniami prawnymi skierowanymi przez prezes Sądu Najwyższego dotyczącymi sędziów powołanych przez nową KRS.

Wczoraj do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Trybunału Konstytucyjnego o zawieszeniu tego postępowania w Sądzie Najwyższym. Trybunał, na wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek, zajmie się sporem kompetencyjnym między prezydentem i Sądem Najwyższym oraz między Sejmem i Sądem Najwyższym.

Jak powiedział rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski – nie wiadomo, czy na tym posiedzeniu sędziowie przejdą do części merytorycznej związanej z pytaniami prawnymi. Najpierw rozpatrzą m.in. wniosek Trybunału Konstytucyjnego: „Mamy skład 60 sędziów i trzeba się w tym gronie nad tym zastanowić. Zapewniam, że przyłożymy się do tego bardzo poważnie, będziemy rozpatrywać wszystkie aspekty tego zagadnienia prawnego. Będziemy w majestacie prawa i w poszanowaniu przepisów prawa, bez emocji zastanawiać się, czy należy zawiesić postępowanie” – mówił sędzia Laskowski.

Trybunał Konstytucyjny, na wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek, ma rozstrzygnąć, czy Sejm ma prawo przyjmować ustawy, które określają, że organizację pracy sądów wskazują akty prawne przyjęte przez parlament, a także czy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ma prawo orzekać, że posłowie przyjmują ustawy niezgodne z konstytucją. Prezes TK Julia Przyłębska poinformowała również, “że wszczęcie postępowania przed Trybunałem, powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.
Z udziału w posiedzeniu trzech Izb Sądu Najwyższego wyłączone są: Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Posiedzenie jest tajne, ale orzeczenie będzie ogłoszone publicznie. Jak informuje biuro prasowe Sądu Najwyższego – może być ogłoszone o godzinie 15.

 

 

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/A.Krać/kwi/sk

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)Kurek&Pawłowska-Krać/kwi/dyd

COMMENTS