HomeNew York

Wielkanocne tradycje w dzielnicy Borough Park

Wielkanocne tradycje w dzielnicy Borough Park

Uroczyste przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w Polskiej Szkole Dokształcającej im. gen. Kazimierza Pułaskiego i w parafii Św. Franciszki de Chantal rozpoczęły się 12 kwietnia, w piątek wieczorem, gdy ksiądz Łukasz Dutkiewicz, katecheta licealistów spotkał się z młodzieżą na wspólnej modlitwie połączonej z tradycyjnym dzieleniem się święconym jajkiem, jako symbolem nowego życia. W sobotę kontynuacją tych przygotowań było świąteczne przedstawienie w szkole podstawowej przygotowane przez najmłodszych uczniów z przedszkola i klasy pierwszej, pod kierownictwem nauczycielek Moniki Katan i Małgorzaty Hajdasz. Maluchy w barwnych, wiosennych strojach opowiedziały o polskich, wielkanocnych tradycjach oraz w dziecięcy sposób przedstawiły radosny, wiosenny świat. Nie zabrakło kaczuszki, kurczaczka, zajączka. Zawitał też baranek i kolorowe pisanki. Wszyscy razem trafili do świątecznego, dziecięcego koszyczka. A na zakończenie inscenizacji dzieci odśpiewały znaną wszystkim pieśń „Oto jest dzień, który dał nam Pan”. Te znamienne słowa symbolizowały świąteczny Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, który po obchodach Wielkiego Tygodnia, przyniesie wszystkim nadzieję i radość zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią. W tym dniu, modlitwę i święcenie poprowadził proboszcz parafii, ksiądz kanonik Andrzej Kurowski, który zawsze chętnie uczestniczy i aktywnie bierze udział w szkolnych uroczystościach. Dodatkową sobotnią atrakcją był Konkurs Palm i Pisanek. Różnobarwne, kwieciste palmy, mieniły się w szkole jaskrawymi barwami i były pięknym akcentem wiosny oraz zbliżających się świąt. Oprócz konkursu, od kilku lat rodzice zajmują się wyrobem palm, a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zasilają budżet szkoły. Dyrektor szkoły Bogusława Borkowska podziękowała za pomoc w przygotowaniu uroczystości i wykonanie wielkanocnych palm oraz złożyła wszystkim świąteczne życzenia.
14 kwietnia, w Niedzielę Palmową zwaną też Niedzielą Męki Pańskiej, kolorowe palmy które symbolizują odradzające się życie, przyniesiono pod pomnik Jana Pawła II. O godzinie 11 zgromadzeni tam uczniowie i parafianie po obrzędzie poświęcenia palm, uroczyście wkroczyli do kościoła. Dorośli i dzieci wraz z wykonanymi przez siebie palmami otoczyli ołtarz, przy którym odprawiona została msza święta, celebrowana przez księdza kanonika Andrzeja Kurowskiego, proboszcza tejże parafii.

Na zakończenie uroczystości proboszcz podziękował wszystkim zebranym za uczestnictwo we mszy świętej, polskiej szkole za współpracę i przekazywanie dzieciom tej pięknej tradycji. Miejmy nadzieję, że ten piękny ludowy zwyczaj robienia kolorowych palm i przynoszenia ich do kościoła na pamiątkę przybycia Pana Jezusa do Jerozolimy, będzie kontynuowany przez młodzież, rodziców i parafian z Borough Parku.
Beata Krużel

COMMENTS