HomeŚwiat

Wielka Brytania wezwana do skuteczniejszej walki z handlem dziećmi

Wielka Brytania wezwana do skuteczniejszej walki z handlem dziećmi

Rada Europy wezwała władze w Londynie do skuteczniejszego zwalczania handlu dziećmi. W raporcie wymienia Polskę jako jeden z krajów, z którego nieletni trafiają do na Wyspy Brytyjskie.

Według dokumentu, w Wielkiej Brytanii stwierdzono w ubiegłym roku około tysiąc przypadków handlu dziećmi – głównie z Albanii, Wietnamu i Nigerii, ale także z Rumunii, Czech i Polski. Większość była wykorzystywana seksualnie, pozostałe – zmuszane do pracy lub żebractwa. Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych szacuje, że faktyczna liczba wykorzystywanych nieletnich jest znacznie wyższa.
Grupa ekspertów zwróciła uwagę, że mimo coraz lepszej wykrywalności takich przestępstw, nadal ponad 60 procent dzieci, wobec których zachodzi podejrzenie, że są ofiarami, znika po 48 godzinach od rozpoczęcia dochodzenia. Ofiary są prawdopodobnie przemycane do innej części kraju.
W raporcie Rady Europy wezwano Londyn do działań na rzecz skuteczniejszej identyfikacji ofiar i udzielania im pomocy w celu ułatwienia ich dalszej ochrony. Autorzy raportu zalecili też brytyjskim władzom sprawdzenie, czy stosowane kary są adekwatne i wystarczająco odstraszające.

(IAR)/Andrzej Geber/Strasburg

COMMENTS