HomeNew York

Więcej wypadków drogowych w biedniejszych nowojorskich dzielnicach

Więcej wypadków drogowych w biedniejszych nowojorskich dzielnicach

Urzędnicy z dwóch departamentów: zdrowia i transportu wzięli pod lupę ilość wypadków drogowych z uwzględnieniem pięciu nowojorskich dzielnic.

Z analizy, jaką przeprowadzali miejscy pracownicy wynika, że nowojorczycy zamieszkujący biedniejsze dzielnice padają częściej ofiarami wypadków drogowych. I tak w latach 2012 – 2014, na długości 100 mil jezdni, było około dziewięciu ofiar w dzielnicach o wysokim ubóstwie, a trzy w bogatszych dzielnicach. – Ustalenia zawarte w raporcie określają, jak wiele pracy musimy zrobić w tworzeniu bardziej sprawiedliwego miasta – powiedziała Ale Polly Trottenberg, komisarz ds. transportu w mieście.

COMMENTS