HomeŚwiat

Węgierski rząd odrzuca plan Sorosa dotyczący relokacji uchodźców

Węgierski rząd odrzuca plan Sorosa dotyczący relokacji uchodźców

Węgierski rząd neguje plan George’a Sorosa dotyczący relokacji uchodźców w krajach europejskich. Bence Tuzson, sekretarz stanu ds. komunikacji rządowej, oświadczył podczas konferencji prasowej, że Budapeszt zdecydowanie odrzuca wszystkie punkty planu. 

To znaczy: nie popiera wpuszczenia miliona migrantów do Europy, nie zgadza się na zburzenie ogrodzenia na granicy węgiersko-serbskiej, na wypłacanie przez dwa lata zapomóg w wysokości 30 000 euro dla każdego przybysza, ani na narzucanie obowiązkowych kwot uchodźców do przyjęcia. Rząd Węgier nie akceptuje także nałożenia kary za odmowę na kraje Europy-Środkowej.
Bence Tuzson dodał, że plan Sorosa stanowi niebezpieczeństwo dla Węgier i może wpłynąć na los kraju nawet na kilka następnych stuleci. Jego zdaniem, w zamiarze George’a Sorosa jest prowadzenie nagonki politycznej przeciw krajom, które nie zgadzają się na przyjmowanie migrantów i na ukaranie ich pieniężnie. W tym kontekście wymienił Polskę i Węgry. Ponieważ ich stanowisko jest dla George’a Sorosa przeszkodą, dlatego – zdaniem Bence’a Tuzsona – finansista będzie na nie wywierał presję.
W październiku rozpoczną się na Węgrzech konsultacje narodowe na temat planu proponowanego przez amerykańskiego finansistę. Dziennik “Magyar Idők” dotarł do projektu formularza konsultacji narodowej. Choć dokładne pytania nie są jeszcze znane, wiadomo, że będą do nich dołączone komentarze, aby obywatele mogli szerzej zapoznać się z działalnością George’a Sorosa, jego wypowiedziami i planami związanymi z migracją.
Rzecznik prasowy rządu Węgier Zoltán Kovács, informując o konsultacjach, podkreślał, że “rząd Viktora Orbana uczyni wszystko, aby żadnemu krajowi nie można było narzucić planu George’a Sorosa i działań związanych z nim”. Zaznaczył, że Węgry od początku prezentowały zdecydowane i jednoznaczne stanowisko w kwestii nielegalnej migracji. Przypomniał, że Budapeszt zaproponował wspólne europejskie rozwiązanie sprawy nielegalnej migracji jeszcze w 2015 i 2016 roku oraz że znaczna część tych propozycji została wprowadzona, a na temat realizacji pozostałych propozycji węgierskich są prowadzone rozmowy.
Za rządów Viktora Orbana konsultacje narodowe stały się popularną formą wyrażania opinii przez obywateli. Na pytania ostatniej, przeprowadzonej wiosną tego roku odpowiedziało ponad 1,6 miliona Węgrów.
George Soros, amerykański finansista węgierskiego pochodzenia jesienią 2015 roku stwierdził, że Unia Europejska powinna wpuszczać milion migrantów rocznie, którzy zostaliby rozlokowani w jej krajach członkowskich. Zgodnie z planem, nie byłyby wyznaczane dopuszczalne limity przyjmowanych przybyszów. George Soros sugerował, że wspólnota powinna stworzyć bezpieczne kanały do sprowadzania migrantów. Postulował likwidację ogrodzenia na granicy węgiersko-serbskiej, mającego chronić Węgry przed napływem imigrantów. Każdy z przybyszów miałby dostać pomoc w wysokości 29 tysięcy euro. Jako przeszkodę w realizacji planu finansista wskazał granice narodowe.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Daniel Borzon, jl/dw

COMMENTS