HomeCiekawostki

We Wrocławiu za usługi komunalne płacimy więcej niż w Warszawie. Oto ranking najtańszych i najdroższych miast w Polsce

We Wrocławiu za usługi komunalne płacimy więcej niż w Warszawie. Oto ranking najtańszych i najdroższych miast w Polsce

Jedno z dolnośląskich miast znalazło się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wysokość płaconych rachunków.

 

Sprawdź, które oraz gdzie w naszym kraju życie kosztuje najtaniej.

Nasze rachunki za usługi komunalne mocno poszły w górę w tym roku. Od stycznia wzrost cen dotknął głównie opłaty za odbiór odpadów oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Możemy się spodziewać, że to dopiero początek prawdziwych wzrostów. Wyższe płace minimalne, droższa energia i niekorzystne ruchy na „rynku śmieciowym” prawdopodobnie przyspieszą wzrost kosztów usług komunalnych w 2020 roku i kolejnych. Zestawienia obciążeń jakie ponoszą mieszkańcy miast na te usługi, oparliśmy na danych zawartych w raporcie przygotowanym przez firmę doradczą Curulis. Porównano w nim koszty, jakie obciążają statystyczną rodzinę jeżeli chodzi o wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór śmieci, podatek od nieruchomości, komunikację publiczną oraz to, co coraz bardziej uderza po kieszeni mieszkańców największych miast – parkowanie. Na kolejnym slajdzie pokazujemy, na co wydajemy najwięcej jeżeli chodzi o usługi komunalne.

 

 

 

 

 

– Po podliczeniu wydatków w tych sześciu dziedzinach, okazało się, że czteroosobowa rodzina mieszkająca w mieście, najwięcej wydaje na wodę i ścieki (47,14 proc.), następnie komunikację publiczną (27,78 proc.) oraz wywóz odpadów komunalnych (21,61 proc.). Co za tym idzie, roczne koszty w związku z dostawą wody i odbiorem ścieków wynoszą średnio 1.415 zł, natomiast w ramach korzystania z komunikacji publicznej 834 zł. Szczególną uwagę należy zwrócić na koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, które wzrosły aż o 30,85 proc. wynosząc w 2019 roku średnio 649 zł/rok. Niewielki odsetek łącznych kosztów stanowi z kolei opłata parkingowa oraz podatek od nieruchomości. Na kolejnym slajdzie znajdziecie wyliczenia, ile czteroosobowe rodziny płacą średnio za cały koszyk usług komunalnych w zależności od regionu.

 

 

 

 

 

Przeciętnie wartość koszyka usług komunalnych wzrosła w porównaniu z 2018 rokiem o prawie 9 proc.. Nie wszędzie jednak równo. Są regiony, w których wzrost ten był bardzo znaczący, aż 14 proc. na Podkarpaciu, a tylko 2 proc. na Podlasiu. Znaczny wzrost dotyczył zarówno tych regionów, które już miały relatywnie wyższe ceny (Małopolska, Lubuskie, Dolny Śląsk), jak i tych z niższymi (Podkarpacie, Mazowsze, Świętokrzyskie, Łódzkie). Podobnie regiony z najmniejszym wzrostem to zarówno te z niskimi cenami (Podlasie, Lubelszczyzna, Kujawsko-Pomorskie), jak i z wysokimi (Zachodniopomorskie, Wielkopolska). Jak wynika z raportu firmy Curulis, najwięcej za usługi komunalne płaca mieszkańcy Górnego Śląska – ponad 3550 zł rocznie, tuż za nimi są mieszkańcy Lubuskiego (ponad 3440 zł) i Dolnego Śląska (ponad 3130 zł). Na kolejnych slajdach pokazujemy osobno różnice w rachunkach za wodę i ścieki, za odbiór śmieci, w podatkach za nieruchomości, za komunikację miejską i za parkowanie.

 

 

 

 

Pod względem kosztów wody i opłat za odprowadzane ścieki znaleźliśmy się na podium tuż za Górnym Śląskiem i Lubuskim. Na kolejnym slajdzie porównujemy średnie, roczne koszty jakie ponosimy korzystając z komunikacji publicznej.

 

 

 

Pod tym względem w naszym regionie można powiedzieć, że jest stosunkowo najtaniej. Być może wypadliśmy tak korzystnie ze względu na dość sporą liczbę miast w których komunikacja jest darmowa. Na kolejnym slajdzie porównujemy koszty ponoszone za odbiór śmieci.

 

 

Niestety jeżeli chodzi o opłaty za odbiór odpadków, znów znaleźliśmy się w krajowej czołówce. Sprawdź jak wypadamy pod względem stawek podatków od nieruchomości. O tym na kolejnym slajdzie.

 

 

 

 

W tej dziedzinie zajęliśmy pierwsze miejsce. Wszystko wskazuje na to, że gospodarze dolnośląskich miast stosunkowo najczęściej nakładają maksymalne lub bliskie im stawki podatku od nieruchomości. Przypomnijmy, że obecnie górna granica podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części mieszkalnych to 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a w 2020 roku będzie wynosić 0,81 zł. Jak wygląda płacenie za parkowanie w poszczególnych regionach i jak na tle innych wypada Dolny Śląsk? O tym na kolejnym slajdzie.

 

 

 

 

– Pod względem nie jest u nas najgorzej, czy raczej najdrożej. Znaleźliśmy się wyraźnie poza podium. Na kolejnym slajdzie prezentujemy zestawienie kosztów ponoszonych na usługi komunalne w miastach powiatowych liczących od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców.

 

 

 

– W tym zestawieniu, jeżeli chodzi o miasta w naszym regionie, najkorzystniej wypada Świdnica gdzie roczny kosz koszyka usług komunalnych wyliczono na 2905,50 zł. Za nią uplasowały się Legnica, Głogów, Lubin i Jelenia Góra. W tych miasta trzeba już płacić powyżej 3 tys. zł rocznie. Na kolejnym slajdzie porównujemy koszty usług komunalnych w miastach o liczbie mieszkańców od 100 tys. do 200 tys.

 

 

– W tej kategorii miast znalazł się jedynie Wałbrzych z rocznym kosztem koszyka usług komunalnych na poziomie 3905,45 zł. Na kolejnym slajdzie porównujemy największe miasta. Zobacz, jak wypadł Wrocław.

 

 

Stolica Dolnego Śląska znalazła się w czołówce największych miast w Polsce jeżeli chodzi o koszt koszyka usług komunalnych. W tej kategorii więcej od nas płacą jedynie w Krakowie, Poznaniu i w Katowicach. Warto zaznaczyć, że taniej niż we Wrocławiu jest w Warszawie. Jednak to nie Wrocław jest najdroższym miastem w naszym regionie i w Polsce. Która miejscowość znalazła się na pierwszym miejscu? Sprawdź na kolejnym slajdzie.

 

 

– W 2019 roku najdroższym miastem został dolnośląski Milicz, gdzie łączne wydatki na usługi komunalne wzrosły aż o 37,10 proc. i wyniosły 4.954,83 zł. Spośród najtańszych miejscowości, po raz kolejny liderem zostały Kozienice z rocznymi wydatkami na usługi komunalne na poziomie 1.386,52 zł, odnotowując 5,81 proc. wzrostu kosztów usług względem roku ubiegłego. Niemniej jednak w niektórych miastach koszty usług komunalnych zostały ograniczone, czego dowodem jest uplasowane na drugim miejscu Giżycko, awansujące z miejsca czwartego, gdzie nastąpił spadek wydatków o 3,08 proc. Różnica między najtańszym a najdroższym miastem kształtuje się na poziomie 3.568,31 zł, podczas gdy zeszłoroczna rozbieżność wynosiła 2.600,00 zł. Rosnąca dysproporcja obrazuje zatem wyraźnie, odmienne zarządzanie miastami w zakresie tych samych usług.

 

Andrzej Zwoliński  aip

COMMENTS