HomeMazowieckie

Warszawa: Do Wisły miało trafić 10 milionów litrów mieszaniny ścieków z wodami burzowymi

Warszawa: Do Wisły miało trafić 10 milionów litrów mieszaniny ścieków z wodami burzowymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował, że w ciągu trzech lat Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie dokonało 191 zrzutów burzowych ponad pozwolenie. Chodzi o lata 2017-2018.

Jak mówiła Milena Nowakowska, rzecznik prasowy WIOŚ w Warszawie, do Wisły trafiło w tym czasie 10 milionów litrów mieszaniny ścieków z wodami burzowymi i roztopowymi. Rzecznik wskazała, że dane pochodzą z informacji przekazanych przez samą spółkę. Wyniki tej analizy razem z wnioskami WIOŚ przekazał do Wód Polskich. Inspektorat wnioskował o cofnięcie lub ograniczenie MPWiK pozwoleń wodno-prawnych na zrzuty burzowe.

Jak informuje prezes MPWiK Ranata Tomusiak, warszawska spółka wodociągowa ma 16 przelewów burzowych, zgonie z prawem każdy z nich może być użyty 10 razy w ciągu roku. “W zeszłym roku użyliśmy wszystkich tych przelewów 121 lub 124 razy, czyli poniżej dozwolonej liczby 160 razy” – powiedziała Ranata Tomusiak. Prezes przyznała, że w poprzednich latach przelewy były używane częściej niż dozwolone 160 razy. Dodała, że spółka od lat realizujemy program inwestycyjny, aby takich sytuacji uniknąć w przyszłości.

Inwestycje, to m.in. budowa kolektorów retencyjnych i zbiornika retencyjnego.

 

*

 

Posłowie Solidarnej Polski Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba, którzy wczoraj rozpoczęli kontrolę poselską w warszawskim Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, poinformowali, że dziś nie otrzymali dokumentów, o które się zwrócili.

Jak mówił poseł Sebastian Kaleta, posłom nie został przekazany żaden z dokumentów, o które wnioskowali. “Spółka twierdzi, że nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne z postawionych jej pytań i udostępnić żadnego dokumentu, o które wnioskowaliśmy” – powiedział poseł Kaleta. Jego zdaniem takie zachowanie pokazuje, że spółka ma cos do ukrycia. “Jeżeli nie jest w stanie pokazać kluczowych dokumentów dotyczących bieżących awarii w Warszawie, to znaczy, że gdzieś jest problem” – powiedział Sebastian Kaleta.

Posłowie chcą uzyskać, między innymi, dokumenty dotyczące awaryjnego zrzutu ścieków komunalnych do Wisły po ostatnich ulewach. Prezes MPWiK Renata Tomusiak odpowiedziała, że posłowie złożyli ustnie i pisemnie 25 przekrojowych pytań, na które przygotowanie odpowiedzi nie może trwać jeden dzień. Prezes powiedziała, że posłowie otrzymają odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. “Każde z zadanych pytań będzie przedmiotem naszej pracy, aby jak najszczegółowiej odpowiedzieć na pytania” – zapewniała prezes. Dodała, że pytania są przekrojowe i dlatego spółka potrzebuje czasu, aby przeprowadzić kwerendę dokumentów i przygotować odpowiedzi.

Kontrola poselska dotyczy też polityki firmy w zakresie rozwoju sieci kanalizacyjnej, by zapobiegać zalaniom i podtopieniom podczas ulewnych deszczy, co miało miejsce w poniedziałek.

 

 


IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Krać/i jf/w gaj/d mk/w dwi/

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Krać/d mk/w dyd

COMMENTS