Walka ze smogiem. Resort Szyszki chwali się swoimi działaniami

Walka ze smogiem. Resort Szyszki chwali się swoimi działaniami

Już około 700 umów na kwotę ponad 22 miliardów złotych podpisało Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty związane z ochroną środowiska , w tym 263 umowy na walkę ze smogiem. Ministerstwo środowiska podsumowało swoje działania na rzecz poprawy jakości powietrza. 

„Resort środowiska rozpoczął współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz finansowania spraw związanych z jakością powietrza od 2016 roku i do końca 2017 roku zakontraktował ponad 2 miliardy złotych”, powiedział minister środowiska Jan Szyszko. Minister dodał, że do 2020 roku ta pomoc będzie kształtowała się na poziomie około 10 miliardów złotych.
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierz Kujda, oznajmił, że „przez ostatnie półtora roku nastąpił postęp, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem”. „Z ministerstwem środowiska podpisaliśmy już około 263 umów, które dotyczą przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza”, mówił Kazimierz Kujda.
Podczas konferencji minister środowiska Paweł Sałek podsumował działania legislacyjne resortu w zakresie walki ze smogiem. Mówił o rozporządzeniu o standardach kotłów. Od czerwca tego roku na polskim rynków kotłów będą dostępne tylko te pierwszej klasy. „Ta legislacja jest wprowadzona na 24 miesiące wcześniej przed prawem unijnym, gdyż od 2020 roku w ramach rozporządzenia unijnego będzie można eksploatować tylko kotły piątej klasy”, poinformował Paweł Sałek.
Wiceminister Paweł Sałek przypomniał że Sejm RP pod koniec minionego roku przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Nowe przepisy wprowadzą rozwiązania związane z poprawą jakości prowadzonych pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie kraju.
Jak powiedział minister Paweł Sałek resort środowiska wspierał także zmianę rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które weszło w życie w dniu 30 grudnia 2017 r. Celem tych zmian jest wprowadzenie taryf z niższymi cenami i stawkami opłat w godzinach nocnych dla gospodarstwach domowych.
W ramach znowelizowanej przez Ministerstwo Środowiska ustawy – Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa antysmogowa), władze samorządowe mogą określać wymagania dla paliw i urządzeń grzewczych stosowanych w domach. Na podstawie tych przepisów przyjętych zostało 8 uchwał antysmogowych: dla miasta Krakowa, oraz dla województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Natomiast w województwie podkarpackim prace nad takim dokumentem dobiegają końca.
Ministerstwo środowiska przygotował dokument zawierający kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza- Krajowy Program Ochrony Powietrza. Prace nad realizacją Krajowego Programu nadzoruje międzyresortowy Komitet Sterujący ds. KPOP, którego przewodniczącym jest właśnie wiceminister środowiska Paweł Sałek.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/MŚ/M.Szulborska / gaj

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0