11.5 C
Chicago
czwartek, 22 lutego, 2024

W Warszawie zainaugurowano „okrągły stół” poświęcony oświacie [PODSUMOWANIE]

Popularne

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy o objęcie patronatem rozmów okrągłego stołu w sprawie oświaty. Szef rządu na konferencji podsumował pierwszą debatę. Obrady rozpoczęły się w południe na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W dzisiejszych obradach nie wzięli udziału przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych oraz część polityków opozycji.
Mateusz Morawiecki mówił na konferencji, że jeden ze związków zawodowych, które nie uczestniczą w rozmowach, byłby gotów do nich dołączyć, gdyby odbywały się z udziałem pracodawców i pod patronatem prezydenta. Dlatego ma się zwrócić w tej sprawie do Andrzeja Dudy.
Szef rządu podkreślił także, że nieobecni są nadal zaproszeni do udziału w debacie. „Cały czas czekamy na tych kilka osób, których tutaj brakowało” – mówił premier. Zauważył, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom i pisemnym obietnicom, nie było przedstawicieli klubu Platformy Obywatelskiej. „Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne nasze sesje, które będziemy regularnie prowadzili” – mówił premier.
Nieobecnych zapraszała także Beata Szydło – wicepremier do spraw społecznych. Podkreśliła, że przy okrągłym stole jest miejsce dla wszystkich i zapewniła, że będzie ono czekało na nich w czasie całych rozmów.
Wicepremier przekonywała, że wszyscy powinni zjednoczyć się wokół dyskusji o polskiej szkole. „Możemy mieć różne zdania, możemy się między sobą różnić, także politycznie, ale wydaje mi się, że teraz jest taki moment, kiedy musimy pokazać przede wszystkim młodemu pokoleniu, młodzieży, uczniom, że dorośli są w stanie zjednoczyć się ponad podziałami w fundamentalnych sprawach, które dotyczą ich przyszłości” – mówiła Beata Szydło.

W podsumowaniu wypowiedzi uczestników po debacie, Mateusz Morawiecki, nawiązując do jednego z głosów, prosił o zakopanie podziałów w środowisku nauczycielskim powstałych w związku ze strajkiem. Wyraził radość z zawieszenia protestu i dodał, że byłby „absolutnie za tym, aby szybko zamknąć ten rozdział historii w świecie nauczycielskim, bo słyszy o głosach dużych podziałów wśród nauczycieli na tych którzy strajkowali i nie strajkowali.

O pierwszej ponad pięciogodzinnej debacie w ramach oświatowego okrągłego stołu premier mówił, że dotyczyła różnych aspektów funkcjonowanie szkoły, była potrzebna, miała wysoki poziom oraz że pojawiły się podczas niej wartościowe, inspirujące pomysły. Mateusz Morawiecki podkreślił na konferencji, że „obrady się rozpędzają, są bardzo owocne”.
Ich uczestnikom premier dziękował. Zauważył, że „wszyscy przyjechali z masą pomysłów” widzianych ze swojej perspektywy, padło wiele propozycji zmian.
Jak mówił Mateusz Morawiecki, wypowiedzi z dzisiejszej okrągłostołowej debaty będą ważnymi wskazówkami w reformie oświaty. „Dla mnie to jest coś, z czego na pewno będziemy mogli zaczerpnąć wiele inspiracji do kolejnych zmian” – podkreślił premier.
Szef rządu dodał, że wbrew pozorom i powierzchownym spostrzeżeniom, nie sądzi, żeby większość tych głosów stała ze sobą w sprzeczności. „Raczej dostrzegam wiele wspólnych mianowników, które są dla mnie bardzo ważnym drogowskazem co do kierunku zmiany systemu edukacji” – mówił Mateusz Morawiecki.
Premier zauważył, że w wielu wypowiedziach była mowa o racjonalności wydatków na edukację. Zapowiedział, że rząd będzie się starał zmierzać w tym kierunku. Obiecał też, że przy reformowaniu edukacji rząd zwróci uwagę na nauczycieli z pasją. Będzie także pracował nad mechanizmami poprawy finansowania oświaty.

Wcześniej w przemówieniu inaugurującym debatę Mateusz Morawiecki mówił, że dobra oświata jest celem całego społeczeństwa, jest też bardzo ważna dla funkcjonowania państwa. Premier podziękował nauczycielom za zawieszenie trwającego przez 18 dni strajku. „To dobra decyzja, która na pierwszym miejscu stawia dobro uczniów” – powiedział premier, podkreślając, że zawieszenie protestu nie zawiesza starań o lepszą szkołę. Mateusz Morawiecki dodał, że celem państwa powinno być, aby edukacja spełniała najwyższe standardy światowe. Podkreślił, że do poprawy stanu polskiej oświaty niezbędna jest jej gruntowna reforma. „Same podwyżki nie przyniosą poprawy” – powiedział szef rządu, dodając, że niezbędna jest całościowa przebudowa systemu edukacji, która poprawi jego efektywność.
Wicepremier Beata Szydło powiedziała, że uczestnicy rozmów w Centrum Dialogu Społecznego doszli do wniosku, iż obecny system edukacji wyczerpał swoje możliwości. „Musimy również mieć odwagę podjąć dyskusję na ten temat” – powiedziała wicepremier. „Chcemy, żeby nauczyciele godnie zarabiali, żeby do tego zawodu aspirowali najlepsi absolwenci, ale żeby też szkoła doskonale przygotowywała naszą młodzież, żeby tworzyła dobrą przyszłość Polski”- mówiła Beata Szydło. Dodała, że choć rozmowy ze związkowcami w centrum „Dialog” były trudne, to pomogły zrobić krok naprzód i podjąć dobrą decyzję, jaką było zawieszenie strajku nauczycieli.
Minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta przypomniał, że prezydent Andrzej Duda apelował o odpowiedzialność w trakcie akcji strajkowej, wyrażając zrozumienie dla postulatów nauczycieli. „Jako przykład tej odpowiedzialności traktujemy wczorajszą informację o zawieszeniu strajku, za którą serdecznie dziękujemy” – powiedział Paweł Mucha.
Prezes fundacji „Rodzice Szkole” Wojciech Starzyński powiedział, że rodzice są jednymi z twórców współczesnego systemu edukacji. Wyraził zadowolenie, że w rozmowach biorą udział rodzice, a ich rola w szkole jest wyraźnie zaznaczona. „Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie da się zbudować nowoczesnej szkoły bez współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, a przede wszystkim nauczycieli, uczniów i rodziców” – podkreślił Wojciech Starzyński.
Zdaniem profesora Jerzego Lackowskiego z Uniwersytetu Jagielońskiego, potrzebny jest motywacyjny system wynagrodzeń dla nauczycieli. Wyjaśnił, że należy przygotować precyzyjne, zobiektywizowane kryteria oceny pracy nauczyciela dla dyrektorów szkół. Podwyżki płac dla nauczycieli zostałyby wtedy powiązane z ocenami ich pracy. Profesor Lackowski przyznał, że są nauczyciele, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy, nie umieją nawiązać kontaktu z uczniami i nie powinni pracować w tym zawodzie.
Przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie, profesor Andrzej Waśko, zaznaczył, że w dyskusji dotyczącej zmian w edukacji należy zwrócić uwagę na wynagrodzenia nauczycieli, ale w ramach finansowania całego systemu oświatowego. Dodał, że trzeba ograniczać biurokrację pętającą ręce nauczycielom, do czego zmierza, jego zdaniem, porozumienie podpisane przez rząd z oświatową „Solidarnością”. Profesor Waśko powiedział, że zmiany w edukacji, zainicjowane w ostatnich latach, przynoszą pozytywne efekty, choć to dopiero ich początek.
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zapowiedział, że będzie aktywnie uczestniczył w pracach zespołów „okrągłego stołu”. Podkreślił, że dzieci mają prawo do nauki, dlatego dobrze się stało, iż uczniowie przestali być zakładnikami nauczycieli i rozpoczął się dialog. Rzecznik powiedział, że system edukacji będzie analizowany z perspektywy dziecka. „Rola Rzecznika Praw Dziecka sprowadzi do tego, że będzie cenzorem, cenzorem działań i dobrych, i tych mniej dobrych” – oświadczył Mikołaj Pawlak.
W wydanym komunikacie Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że zawieszenie strajku to pierwszy krok do mediacji przez wszystkie strony sporu. Wyraził zadowolenie, że nauczyciele powstrzymali się „przed kontynuacją radykalnych działań”
Mikołaj Pawlak przypomniał artykuł 70 Konstytucji, który mówi, że każdy ma prawo do nauki. W związku z nim podkreślił, że podczas obrad będzie występować jako adwokat dzieci, „jako ich głos i reprezentant. Niezależnie, czy to będzie stół prostokątny, okrągły, na stadionie czy w pałacu”. Dodał, że ważne jest, aby wolne miejsca przy tym stole się zapełniły.
Przedstawiciel rady dzieci i młodzieży przy ministrze edukacji narodowej Piotr Wasilewski mówił, że szkoła powinna przekazywać uczniom wiedzę na temat różnych sposobów samodzielnego uczenia się. Piotr Wasilewski wyjaśnił, że wiedza na temat różnych technik uczenia się jest bardzo przydatna w dorosłym życiu, zwłaszcza w przypadku chęci zmiany zawodu. Świadomość tego może sprawić, jego zdaniem, że nauka może stać się nie tylko obowiązkiem, ale też przyjemnością. „To jest możliwe, ja w to głęboko wierzę” – mówił Piotr Wasilewski
Natomiast Solidarność oczekuje pilnej realizacji porozumień oświatowych. Taką deklarację złożyła Monika Ćwiklińska, członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Związku. Jak mówiła, NSZZ Solidarność oczekuje pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych prowadzących do realizacji zapisów porozumienia z 7 kwietnia zawartego między Związkiem a rządem. Chodzi o podniesienie wynagrodzeń, powrót do poprzednich zasad oceny nauczyciela oraz skrócenia ścieżki awansu zawodowego. „W szczególności czekamy na szybkie podjęcie rozmów na temat zmiany systemu wynagradzania
nauczycieli” – mówiła Monika Ćwiklińska. Podkreśliła, że chodzi o powiązanie wynagrodzenia ze wzrostem gospodarczym. Tłumaczyła, że duża część wynagrodzenia nauczycieli ma obecnie charakter uznaniowy, a nagrody i dodatki motywacyjne wcale nie trafiają do najlepiej pracujących.
Przedstawicielka Solidarności wskazała także konieczność wzmocnienia roli dyrektora szkoły, którego praca i decyzje – jak mówiła – są obecnie w dużej mierze sterowane przez organy prowadzące.

Oświatowy „okrągły stół” rozpoczął się w południe na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tematem zaproponowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego debaty jest jakość polskiej edukacji oraz poszukiwanie dróg porozumienia między środowiskami z nią związanymi.
W okrągłym stole biorą udział między innymi nauczyciele, przedstawiciele samorządów, rodzice, grono ekspertów, a także takich podmiotów, jak Rodzice w Edukacji, Fundacja „Rodzice w Szkole”, Związku Dużych Rodzin i Fundacji „Rodzice mają głos”. Najwyższe władze państwowe, prócz premiera reprezentowali wicepremierzy Beata Szydło i Jarosław Gowin, minister edukacji Anna Zalewska, minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta.

Dzisiejsze posiedzenie „okrągłego stołu” ma charakter wstępny. W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace w grupach, tzw. „podstolikach”. Według wstępnej propozycji rządu grup miały być cztery. Pierwsza grupa miałaby zająć się kwestią jakości edukacji i odpowiedzialności za nią, drugi stolik – nauczycielami w systemie edukacji. Przy trzecim stoliku dyskutowano by o uczniach i ich potrzebach, a przy czwartym o tym, jak unowocześnić polską szkołę.
Jednak po dzisiejszych wystąpieniach premier zaproponował utworzenie kolejnego podstolika: „rodzice”. W jego ramach byłoby możliwe podjęcie tematu bonu edukacyjnego, który pojawiał się w wypowiedziach.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR)/zbiorcza/jl/dyd

- Advertisement -

Podobne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Ostatnio dodane

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520