HomeŚwiat

W serbskich więzieniach nadal stosowane są tortury

W serbskich więzieniach nadal stosowane są tortury

W serbskich więzieniach nadal stosowane są tortury – stwierdził Europejski Komitet Rady Europy Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu Traktowaniu. Eksperci Komitetu odwiedzili w Serbii posterunki policji, areszty, więzienia i zamknięte zakłady psychiatryczne.

 
Zaniepokojenie Komitetu budzi fakt, że serbskie władze nie zrealizowały większości zaleceń poprzedniej misji sprzed pięciu lat. Ponownie stwierdzono przeludnienie cel i liczne przypadki znęcania się nad przesłuchiwanymi.
Znęcanie się nad zatrzymanymi stwierdzono też w większości więzień, poza zakładem w Belgradzie, gdzie można było zauważyć wyraźną poprawę.

W zakładach karnych Sremskiej Mitrovicy i Pancevie niepokój ekspertów wzbudził wysoki poziom agresji i zastraszenia panujący pomiędzy więźniami. Komitet przedstawił władzom Serbii listę zaleceń i wezwał do ich szybkiej realizacji. Podkreślono, że władze muszą dawać sygnał, że złe traktowanie osób zatrzymanych jest nielegalne, nieprofesjonalne i będzie skutkować odpowiednimi sankcjami.
Delegacje Europejskiego Komitetu mają nieograniczony dostęp do miejsc odosobnienia i prawo do poruszania się tam bez ograniczeń. Rozmawiają z osobami przebywającymi w zamknięciu i komunikują się z każdym, kto może dostarczyć informacji.

TS/IAR/Andrzej Geber/Strasburg/em/nyg

COMMENTS