W Senacie m.in. o wycince drzew

W Senacie m.in. o wycince drzew

Senat, który rozpoczyna dziś ( godz.11:00) dwudniowe posiedzenie, zajmie się między innymi ustawą o ochronie przyrody dotyczącą wycinki drzew.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy, wprowadzająca indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek pobieranych przez ZUS. Senat rozpatrzy również ustawę o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.
Nowelizację ustawy o ochronie przyrody Sejm uchwalił 7 kwietnia. Nowe przepisy to reakcja na masową wycinkę drzew po wejściu w życie poprzedniej nowelizacji. Ich celem jest sprawdzenie, czy wycinka drzew i krzewów jest prowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jedna ze zmian nakazuje właścicielowi nieruchomości zgłoszenie chęci wycinki drzew do urzędu gminy. Zgoda na wycinkę nie będzie potrzebna dla topoli, wierzby, kasztanowca, klonu jesionolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu, jeśli obwód pnia tych drzew na wysokości 130 centymetrów przekracza 100 centymetrów. Pozostałe gatunki drzew będzie można wyciąć bez zezwolenia, jeśli ich obwód na wysokości 130 centymetrów przekroczy 50 centymetrów. Zgodnie z nowelizacją, gmina będzie mogła zakazać wycinki drzewa będącego pomnikiem przyrody.
Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy między innymi wprowadza jedno indywidualne konto składkowe dla płatników składek pobieranych przez ZUS. W efekcie zamiast 3 lub 4 przelewów przedsiębiorca wykona jeden, a ZUS rozdzieli środki na poszczególne fundusze i ich dysponentów. Numer rachunku ma być nowym identyfikatorem płatnika.
Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego – to inicjatywa legislacyjna Senatu. Została uchwalona 7 kwietnia. Odznaczenie to ma być nadawane osobom narodowości innej niż polska, które w latach 1939-1989 niosły pomoc Polakom. Senackie komisje: spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą oraz komisja kultury chcą, by Krzyż był też przyznawany zagranicznym organizacjom.
Senat rozpatrzy też ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikacji umowy między Polską a Kazachstanem o readmisji osób, czyli o odsyłaniu nielegalnych emigrantów do państwa, z którego przybyli.
Niewykluczone, że Senat zajmie się też zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która inaczej niż do tej pory dysponuje pieniędzmi pochodzącymi od ubezpieczycieli na ochronę przeciwpożarową.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/D.ZaczekCOMMENTS

WORDPRESS: 0