HomePILNE

W Sejmie drugie czytanie projektu ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego

W Sejmie drugie czytanie projektu ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła przerwę w obradach do 21.30. W tym czasie zbierze się Konwent Seniorów.

 

*

Sejm rozpoczął drugie czytanie projektu ustawy, przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Wcześniej posłowie w pierwszym czytaniu, stosunkiem głosów 230 do 225 zdecydowali o nieprzyjęciu wniosku o odrzucenie projektu w całości. Dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Sejm po południu przystąpił do pierwszego czytania projektu ustawy, po tym, jak posłowie zdecydowali w głosowaniu o wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad.

Nowy projekt PiS przewiduje m,.in, że głosowanie w wyborach prezydenckich w tym roku odbędzie się jedynie drogą korespondencyjną oraz to, że w przypadku stanu epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę wcześniej określonego terminu wyborów, przy czym termin ten musi być zgodny z zapisami Konstytucji.

Projekt przedstawił w Sejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, który wyjaśniał, że wyborca nie będzie musiał podejmować żadnej aktywności, aby w czasie wyborów prezydenckich uzyskać kartę do głosowania, bo doręczeniem i odbiorem dokumentów wyborczych zajmie się państwo. “Proponowany projekt zakłada, że każdy z uprawnionych do głosowania, w celu oddania głosu otrzyma swój pakiet wyborczy i nie będzie zmuszony udawać się fizycznie do lokalu wyborczego. Nikt nie będzie musiał składać żadnych wniosków, zgłaszać potrzeby uzyskania pakietu wyborczego, czy też podejmować jakiejkolwiek aktywności dla uzyskania karty do głosowania. Państwo zapewni doręczenie dokumentów wyborczych. Za dostarczenie pakietów odpowiedzialny będzie operator wyznaczony w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe” – mówił Krzysztof Sobolewski.

owiązującym prawem Unii Europejskiej oraz opiniami Rady Europy. Podkreślił, że wszystkie siły polityczne powinny skupić się na polityce informacyjnej i docieraniu do obywateli z rzetelną informacją i uświadamianiu obywatel o przysługujących im prawach wyborczych.

 

*

 

Poseł PiS Krzysztof Sobolewski mówił w Sejmie, że wyborca nie będzie musiał podejmować żadnej aktywności, aby w czasie wyborów prezydenckich uzyskać kartę do głosowania. Poseł przedstawił projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Wcześniej posłowie zdecydowali w głosowaniu o wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad.

 

Krzysztof Sobolewski podkreślił, że doręczeniem i odbiorem dokumentów wyborczych zajmie się państwo. “Proponowany projekt zakłada, że każdy z uprawnionych do głosowania, w celu oddania głosu otrzyma swój pakiet wyborczy i nie będzie zmuszony udawać się fizycznie do lokalu wyborczego. Nikt nie będzie musiał składać żadnych wniosków, zgłaszać potrzeby uzyskania pakietu wyborczego, czy też podejmować jakiejkolwiek aktywności dla uzyskania karty do głosowania. Państwo zapewni doręczenie dokumentów wyborczych. Za dostarczenie pakietów odpowiedzialny będzie operator wyznaczony w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe” – mówił Krzysztof Sobolewski.

 

Poseł dodał, że projekt przedstawiony przez PiS jest w pełni zgodny z obowiązującym prawem Unii Europejskiej oraz opiniami Rady Europy. Podkreślił, że wszystkie siły polityczne powinny skupić się na polityce informacyjnej i docieraniu do obywateli z rzetelną informacją i uświadamianiu obywatel o przysługujących im prawach wyborczych.
Sejm przystąpił do pierwszego czytania projektu ustawy, przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Wcześniej posłowie zdecydowali w głosowaniu o wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad .

 

“Za” głosowało 230 posłów, przeciwko było 227, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

 

Nowy projekt PiS przewiduje m,.in, że głosowanie w wyborach prezydenckich w tym roku odbędzie się jedynie drogą korespondencyjną oraz to, że w przypadku stanu epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę wcześniej określonego terminu wyborów, przy czym termin ten musi być zgodny z zapisami Konstytucji.

 

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/sejm.gov.pl/d mile

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/sejm/w dyd

 

COMMENTS