HomeNew York

W niedzielę 11 sierpnia odeszłą na wieczną wartę porucznik Wanda Woś-Lorenc ps. “Julita”

W niedzielę 11 sierpnia odeszłą na wieczną wartę porucznik Wanda Woś-Lorenc ps. “Julita”

Pani Wanda walczyła o wolną Polskę dla nas i kolejnych pokoleń.W czasie wojny była uczennicą warszawskiej prywatnej szkoły Świeżyńskiej-Słojewskiej przy ul. Marszałkowskiej. W konspiracji była od wiosny 1943 roku – Narodowe Siły Zbrojne (NSZ). Przysięgę składała wraz z Marią Biedermann (obecnie Kowalewską) ps. “Myszka” przed ppor. Mieczysławem Szemelowskim ps. „Miłosz” (1921-1987). Odbyła szkolenie sanitarne i łącznościowe. Przydział: batalion NSZ im. Mączyńskiego, dowódca Florian Kuskowski ps. „Szary”.

 

COMMENTS