"> Uwaga! Te antybiotyki mogą wywoływać poważne działania niepożądane - wiadomosci.com

Uwaga! Te antybiotyki mogą wywoływać poważne działania niepożądane

Uwaga! Te antybiotyki mogą wywoływać poważne działania niepożądane

Zaburzenia sprawności oraz długotrwałe i nieodwracalne działania niepożądane (od zapalenia ścięgien po zaburzenia wzroku i słuchu) mogą grozić pacjentom, którzy stosują antybiotyki z grupy fluorochinolonów i chinolonów (ogólnoustrojowo w postaci wziewnej). Po przeglądzie Europejskiej Agencji Leków (EMA) Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ogłosił, że z polskiego rynku zostaną usunięte leki zawierające cynoksacynę, flumechinę, kwas nalidyksowy i kwas pipemidowy.

Ze względu na to, że po zastosowaniu antybiotyków chinolonowych i fluorochinolowych zgłaszano przypadki działań niepożądanych zaburzających sprawność i wpływających na funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego, Europejska Agencja Leków (EMA) dokonała przeglądu tych leków pod kątem oceny potencjalnego ryzyka i korzyści z ich stosowania na terenie Unii Europejskiej.

 

W porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ustalono, że z rynku zostaną wycofane produkty lecznicze zawierające:

 

 

  • cynoksacynę,

 

  • flumechinę,

 

  • kwas nalidyksowy,

 

  • kwas pipemidowy.

 

 

W związku z tym wszystkim pracownikom służby zdrowia zaleca się, by NIE przepisywać pacjentom leków zawierających chinolony lub fluorochinolony:

 

 

  • w celu leczenia zapalenia gardła, migdałków i ostrego zapalenia oskrzeli,

 

  • niebakteryjnego (przewlekłego) zapalenia gruczołu krokowego,

 

  • łagodnych lub umiarkowanych zakażeń,

 

  • a także chorym, u których wcześniej doszło do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych po zastosowaniu antybiotyku chinolonowego lub fluorochinolowego.

 

 

Szczególną ostrożność przy polecaniu tych leków powinno się zachować w przypadku:

 

 

  • osób w podeszłym wieku,

 

  • pacjentów z zaburzeniami czynności nerek,

 

  • pacjentów po przeszczepach narządów (stosujących kortykosteroidy) – ze względu na zwiększone ryzyko zapalenia ścięgna lub zerwania ścięgna (zaleca się unikanie jednoczesnego przyjmowania kortykosteroidów i antybiotyków fluorochinolowych).

 

 

Przerwanie leczenia zalecane jest wszystkim pacjentom, u których po zastosowaniu antybiotyków z grupy fluorochinolonów i chinolonów doszło m.in. do:

 

 

  • zapalenia lub zerwania ścięgna,

 

  • bólu i osłabienia mięśni,

 

  • bólu i obrzęku stawów,

 

  • problemów z poruszaniem się,

 

  • neuropatii obwodowej,

 

  • objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego (bezsenności, depresji, silnego przemęczenia, zaburzeń pamięci, problemów ze wzrokiem, zaburzeń słuchu i zmysłu węchu lub smaku).

 

 

Antybiotyki – kiedy pomagają, a kiedy szkodzą? Do tej pory zgłoszono zaledwie kilka przypadków działań niepożądanych po zastosowaniu antybiotyków chinolonowych i fluorochinolonowych, ale istnieje ryzyko, że dane mogą być niedoszacowane. Wszelkie skutki uboczne wywołane zażyciem tych leków należy zgłosić do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

aipCOMMENTS

WORDPRESS: 0