"> Uroczysta premiera najnowszego filmu Filipa Bajona "Kamerdyner" - wiadomosci.com

Uroczysta premiera najnowszego filmu Filipa Bajona “Kamerdyner”

Uroczysta premiera najnowszego filmu Filipa Bajona “Kamerdyner”

Wieczorem w Teatrze Polskim (20.00) odbędzie się uroczysta premiera najnowszego filmu Filipa Bajona pod tytułem “Kamerdyner”. Jest to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia splątanych losów Polaków, Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy XX stulecia. W tym filmie między innymi ukazana jest walka Kaszubów o przyłączenie Polski.

Historyk, profesor Piotr Madajczyk przypomina, że choć na Kaszubach ogromne wpływy mieli Niemcy, to Kaszubi z powodów kulturowych, w czasie i po I wojnie światowej zdecydowanie opowiadali się za przyłączeniem do Polski. Na postawie większości Kaszubów zaważyło ich poczucie odrębności od Niemców i rosnące poczucie związków z Polską. Ważną kwestią była też religia – podkreśla naukowiec – Niemcy byli protestantami, Kaszubi katolikami. Poza tym na mocy traktatu wersalskiego Kaszuby znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej. Filip Bajon w swoim filmie pokazał, co jest faktem, że na konferencję w Wersalu udała się delegacja Kaszubów, którzy zabiegali o przyłączenie ich ziem do Polski.

Profesor Madajczyk podkreśla, że po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Kaszubi mimo różnic kulturowych bardzo silnie związują się z II Rzeczypospolita i w okresie międzywojennym, budują własną elitę.

Po wybuchu II wojny światowej Kaszubi zapłacili bardzo wysoką cenę za opowiedzenie się w 1918 roku za Polską. Profesor Madajczyk przypomina, że Niemcy, którzy włączyli Kaszuby do Rzeszy w bezwzględny sposób rozprawili się z Kaszubami, a symbolem zbrodni stały się lasy piaśnickie. Masowe egzekucje w Piaśnicy rozpoczęły się pod koniec października 1939 i były kontynuowane do początków kwietnia 1940. Stanowiły element tak zwane akcji “Inteligencja”, a ich wykonawcami byli funkcjonariusze SS oraz członkowie paramilitarnego Selbstschutzu. Historycy oceniają, że ofiarą ludobójstwa dokonanego przez Niemców w lasach piaśnickich padło od 12 do 14 tysięcy ludzi, w znacznej większości Kaszubów, dlatego to miejsce nazywane jest „Kaszubską Golgotą”. Ta tragedia, uznawana za pierwsze ludobójstwo II wojny, jest również częścią filmu Filipa Bajona, który pojawi się w kinach 21 września.

 

IARCOMMENTS

WORDPRESS: 0