HomePOLSKA

Upał w pracy. 6 praw, które przysługują pracownikom

Upał w pracy. 6 praw, które przysługują pracownikom

Upał jest zmorą wielu pracowników. Przez wysoką temperaturę podczas upałów zmniejsza się nasza efektywność i zdolność do koncentracji.

 

Na szczęście polskie przepisy nakładają na pracodawców pewne obowiązki w trakcie upału. Przypominamy najważniejsze z nich.

  – Upał jest zmorą wielu pracowników. Przez wysoką temperaturę podczas upałów zmniejsza się nasza efektywność i zdolność do koncentracji. Na szczęście polskie przepisy nakładają na pracodawców pewne obowiązki w trakcie upału. Przypominamy najważniejsze z nich. [b]Krótsze godziny pracy w upał [/b] W polskich aktach prawnych nie ma zbyt wielu zapisów na temat upałów, ale można spróbować wyegzekwować od szefa dodatkowe przywileje na okoliczność upału. Taką możliwość przewiduje art. 18 Kodeku pracy. Dobrym pomysłem na poprawę komfortu pracownika w upał są dodatkowe przerwy w pracy, tzw. przerwy regeneracyjne. Inne rozwiązanie stanowi wcześniejsze odprawienie pracownika do domu. Jeżeli osoba zatrudniona może wykonywać pracę zdalnie, warto zaproponować jej pracę z miejsca zamieszkania.
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mówi o tym, że pracownicy muszą mieć zapewniony dostęp do wody zdatnej do picia. Ujście wody ma znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy, a czerpanie wody musi odbywać się z zaworów czerpalnych.
– Podczas upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatny, stały dostęp do zimnych napojów wzbogaconych o odpowiednie sole mineralne i witaminy. Wynika to stąd, że pracownicy wykonują swoje zadania w warunkach szczególnie uciążliwych. Pracownikom biurowym zimne napoje przysługują, kiedy temperatura przekracza 28 st. C, a pracownikom fizycznym – przy temperaturze powyżej 25 st. C. Zimne napoje powinny być dostępne w ciągu całej zmiany, w takiej ilości, aby zaspokoić potrzeby pracowników.
– Pracownicy fizyczni wykonujący pracę na otwartej przestrzeni powinni mieć zagwarantowany dostęp do wody przeznaczonych do celów higienicznych, np. do mycia. Źródło takiej wody musi znajdować się w promieniu 75 m od miejsca pracy. Na jedną osobę przysługuje 90 litrów wody dziennie.
– Chociaż pracodawca nie ma obowiązku zwolnienia podwładnego z pracy ze względu na wysoką temperaturę, pracownik może przerwać pracę z własnej inicjatywy. Zgodnie z Kodeksem pracy ma prawo to zrobić, jeżeli kontynuowanie pracy mogłoby zagrażać jego zdrowiu lub życiu albo zdrowiu lub życiu jego współpracowników. Pracownik ma także praco opuścić stanowisko pracy, kiedy warunki pracy nie spełniają wymogów BHP. W sytuacji, która wymaga przerwania pracy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, po oddaleniu się ze stanowiska pracy należy niezwłocznie poinformować o tym przełożonego. W takim wypadku osoba pracująca nie poniesie konsekwencji finansowych.
– Polskie przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku instalowania klimatyzacji czy wentylacji, jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na takie rozwiązanie, powinien przynajmniej raz na pół roku dokonywać przeglądu zamontowanych w firmie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, sprawdzać ich stan oraz dokonywać prac konserwatorskich. Pomieszczenia, w których wykonywana jest praca oraz stanowiska pracy powinny być chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem i niekontrolowaną emisją ciepła wskutek promieniowania. Aby zabezpieczyć okna czy świetliki przed nadmiernym nasłonecznieniem, pracodawca może zamontować rolety lub żaluzje.
– W pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 st. C., a wilgotność względna powietrza – 65 proc., obowiązuje zakaz pracy pracowników młodocianych.

 

Anna Bartosiewicz  aip

COMMENTS