HomeTechnologie

UOKiK ukarał Polkomtel – operatora sieci Plus – karą 20 mln złotych

UOKiK ukarał Polkomtel – operatora sieci Plus – karą 20 mln złotych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 20 milionów złotych kary na firmę telekomunikacyjną Polkomtel. Urząd stwierdził, że firma naruszyła zbiorowe interesy konsumentów.

Prezes UOKiKu Tomasz Chróstny wyjaśnia, że spółka działa na niekorzyść osób korzystających z usługi pre-paid, czyli tak zwanych telefonów na kartę. Prezes podkreślił, że firma nie oddaje konsumentom niewykorzystanych pieniędzy wówczas, kiedy minęła ważność konta. Dodał, że praktyka nadal trwa, a podczas postępowania firma nie zobowiązała się do jej zmiany.

Tomasz Chróstny poinformował, że UOKiK prowadzi więcej postępowań w sprawie usługi pre-paid. Sprawdzane są praktyki stosowane w firmach: Orange Polska, P4 oraz T-Mobile Polska.
UOKiK zachęca konsumentów do składania reklamacji i żądania zwrotu niewykorzystanych pieniędzy. Od dziś w takich reklamacjach można powoływać się na decyzję Urzędu.

 

Cała decyzja: Decyzja nr DOZIK 3/2020

– Na rynku usług telekomunikacyjnych panuje duża konkurencja, więc konsument powinien móc swobodnie wybierać najlepsze dla siebie oferty pre-paid. Tak się jednak nie dzieje bowiem konsument jest zmuszony do wykupywania doładowań tylko od jednego operatora z obawy przed utratą zgromadzonych na karcie środków pieniężnych. To operator dysponuje środkami swoich klientów i powinien je zwrócić na wniosek konsumenta automatycznie tak, jak się to odbywa na innych, europejskich rynkach – mówi prezes UOKiK. W takich państwach jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja czy Hiszpania zwrot niewykorzystanych środków jest powszechną praktyką.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Arkadiusz Augustyniak/jf/dw + własne

COMMENTS