HomePOLSKAMałopolskie

Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w kraju

Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w kraju

Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w kraju. Krakowska uczelnia zajęła pierwsze miejsce w 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, na trzecim Politechnika Warszawska.
Rektor UJ profesor Wojciech Nowak mówi, że na sukces pracował cały zespół uczelni.
“To jest sukces całej grupy ludzi. Kadra naukowa Uniwersytetu Jagiellońskiego to jest cztery tysiące osób i to jest ich sukces. Mój w minimalnym procencie. I gdyby ta kadra była słaba, to by nie było studentów” – mówi rektor UJ.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zwrócił uwagę na to, że uczelnie muszą konkurować o najlepszych kandydatów.
“Każdy chciałby skupić tą elitę intelektualną naszej polskiej młodzieży, ale żeby tak się stało trzeba pokazać, jak najlepszą ofertę, jak najlepszą szansę na rozwój” – mówi minister.
W zestawieniu brano pod uwagę prestiż uczelni, umiędzynarodowienie, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową, warunki kształcenia i absolwentów na rynku pracy.
Dziś opublikowano także Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych i Ranking Kierunków Studiów.
IAR

 

COMMENTS