HomeWarmińsko-Mazurskie

Umorzenie postępowania wobec nauczycielki chemii

Umorzenie postępowania wobec nauczycielki chemii

Sąd Rejonowy w Elblągu warunkowo na rok umorzył postępowanie karne wobec nauczycielki chemii z elbląskiej Szkoły Podstawowej nr 19. Dorota W.

była oskarżona o niemyślnie przyczynienie się do poparzenia jednego z uczniów kwasem. Do wypadku doszło w październiku ubiegłego roku.

Nauczycielka poprosiła czterech uczniów klasy siódmej o przeniesienie do pracowni chemicznej paczek z wyposażaniem do nauki przedmiotu. Jeden z chłopców upuścił paczkę na schodach, a kwasy ze stłuczonych pojemników poparzyły mu nogę, dłonie i stopy.

Podczas rozprawy Dorota W. przeprosiła i przyznała, że jest jej bardzo przykro z powodu tego zdarzenia. Jej obrońca wystąpił do sądu o warunkowe umorzenie postępowania. ,,Doszło do mediacji przed sądem, strony doszły do porozumienia, że możliwe jest w tej sprawie warunkowe umorzenie postępowania”- ogłosił sędzia Bartosz Kulesza.

,,Uważam, że w realiach niniejszej sprawy będzie ono adekwatne, tak do stopnia zawinienia, jak i postawy oskarżonej. Trzeba uszanować stanowisko przedstawicieli pokrzywdzonych” – podkreśla prokurator Dominika Jażdżewska.

Dorota W. poniesie koszty procesu, zapłaci też chłopcu dwa tysiące czterysta złotych w ramach częściowego naprawienia szkód i zadośćuczynienia.

Warunkowe umorzenie postępowania w tej sprawie oznacza, że zawieszona przez jakiś czas w obowiązkach nauczycielka może wrócić do pracy. Wyrok nie jest prawomocny.

IAR/Mira Stankiewicz Radio Olsztyn/krad/buch

COMMENTS