UE: Legalizacja związków jednopłciowych wprowadzana tylnymi drzwiami?

UE: Legalizacja związków jednopłciowych wprowadzana tylnymi drzwiami?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pojęcie „współmałżonka” w rozumieniu przepisów prawa Unii dotyczących swobody przemieszczania się obywateli i członków ich rodziny obejmuje współmałżonków tej samej płci. 

Orzeczenie dotyczy kwestii interpretacji dyrektywy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Dyrektor CitizenGo Polska Paweł Woliński powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że to precedensowy wyrok.
Sprawa dotyczy homoseksualistów: obywatela Rumunii Relu Adriana Comana i Amerykanina Roberta Clabourna Hamiltona. Przez cztery lata mieszkali w Stanach Zjednoczonych, potem zawarli związek małżeński w Brukseli. W 2012 roku zwrócili się do rumuńskich władz o informacje dotyczące procedury i warunków uzyskania przez Hamiltona prawa legalnego pobytu w Rumunii przez okres powyżej trzech miesięcy. Rumuńskie organy poinformowały, że nie może on zostać uznany w Rumunii za “współmałżonka” obywatela Unii, ponieważ państwo członkowskie nie uznaje małżeństw osób tej samej płci.
Zdaniem Pawła Wolińskiego środowiska homoseksualne poprzez wniesioną skargę Comana i Hamiltona chcą na terenie Unii Europejskiej uznania różnych uprawnień, w tym legalizacji związków jednopłciowych. “Nieprzypadkowo z taką skargą występuje obywatel Rumunii, który jest jednocześnie działaczem jednej z najbardziej zamożnych i największych fundacji, które działają na rzecz propagowania osób homoseksualnych” – zauważa Paweł Woliński.
Coman i Hamilton wnieśli do rumuńskich sądów skargę na dyskryminację ze względu na orientację seksualną w odniesieniu do wykonywania prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii. Trybunał Konstytucyjny w Rumunii zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE o rozstrzygnięcie, czy Hamiltona obejmuje pojęcie “współmałżonka” obywatela Unii, który skorzystał ze swobody przemieszczania się, a w konsekwencji czy przysługuje mu prawo stałego pobytu w Rumunii.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Magdalena Kowalewska/to/COMMENTS

WORDPRESS: 0