HomePOLSKA

Kilka tysięcy górników przybyło z pielgrzymką na Jasną Górę

Kilka tysięcy górników przybyło z pielgrzymką na Jasną Górę

Po raz 27. na Jasną Górę odbyła się Pielgrzymka Górników. Górnicy przyjeżdżają co roku do klasztoru przed tradycyjną Barbórką.

 

Jak co roku, spotkanie rozpoczęło się nieopodal Jasnej Góry, przy kościele pw. św. Barbary, patronki górników. Następnie pielgrzymi wyruszyli do jasnogórskiego sanktuarium. Przy pomniku Prymasa Tysiąclecia delegacje górników złożyły kwiaty. Kolejnym punktem pielgrzymki była Droga Krzyżowa na Wałach jasnogórskich. Tradycyjnie już centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. koncelebrowana w południe w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity wrocławskiego Józefa Kupnego, z udziałem kapelana KSGiE NSZZ ‘Solidarność’ ks. prałata Bernarda Czerneckiego. Mszę św. koncelebrowali księża kapelani górników węgla brunatnego i soli: ks. prał. Jan Żak; ks. kan. Grzegorz Stolarczyk, kapelan górników wydobywających ropę naftową; ks. Grzegorz Dymek, kapelan górników rud cynku i ołowiu; ks. Dariusz Pietraś, kapelan Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność przy KWK Bobrek-Centrum. Wystawiono kilkadziesiąt pocztów sztandarowych.

Słowa powitania skierował do pielgrzymów o. Jan Zinówko, paulin, który przed wstąpieniem do Zakonu pracował na kopalni. – W tym roku nasza pielgrzymka przychodzi do Matki Bożej z hasłem: “Promienie słońca dla polskiego górnictwa, Boże błogosław im” – mówił o. Jan Zinówko – Św. Barbaro bądź z nami, niech to powiedzenie “Barbara święta o górnikach pamięta” będzie dla nas nadzieją na lepsze i bezpieczniejsze nasze jutro i naszą pracę. A Ty Maryjo, Matko i Królowo, błogosław nam i naszym rodzinom, niech żyje górniczy stan. W homilii nie zabrakło odwołania do zbliżającego się święta rolników. – O tym, że miłość jest wymagająca mówi nam także św. Barbara, wasza patronka. Cieszę się bardzo, że razem z wami, górnikami, z waszymi rodzinami, za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej, św. Barbary mogę się modlić o dobre jutro dla polskiego górnictwa, o bezpieczną pracę, o to żeby górnicze rodziny mogły w spokoju przeżyć kolejny rok. W naszych modlitwach chcemy także pamiętać o wszystkich górnikach, którzy w wypadkach na kopalni utracili życie, o ich rodzinach, o bliskich – podkreślał abp Józef Kupny. W słowach do górników arcybiskup przypomniał również, że złu nie można pobłażać, także temu złu w miejscu pracy. – Wszędzie tam, gdzie idzie o życie, o zdrowie górnika nie może być mowy o lekceważeniu przepisów. Ciężka i niebezpieczna praca w przemyśle wydobywczym domaga się od pracowników dozoru technicznego i każdego pracownika odpowiedzialności, odpowiedzialności za pracującego i za pracę. Odpowiedzialność za pracę wyraża się przede wszystkim w zdolności poprawnego przewidywania konsekwencji, jakie wynikają z własnych działań związanych z wykonywaną pracą. (…) Drodzy górnicy trzeba dzisiaj większej odpowiedzialności za pracownika, za należytą organizację pracy, za przestrzeganie przepisów BHP i za tworzenie dobrej atmosfery współpracy. Kierowanie się odpowiedzialnością za drugiego, za pracę, za siebie wpisuje się w program ewangelizacji pracy. Niech słowa “Szczęść Boże”, gromko tak tutaj powtarzane, niech te słowa, którymi pozdrawiacie się w pracy odzyskają swoje pierwotne znaczenie, to znaczy niech wyrażają życzliwość wobec bliźniego, który pracuje, niech odnoszą jego pracę do Boga, Stwórcy i Odkupiciela człowieka. Na zakończenie Mszy św. odczytany został Akt Zawierzenia braci górniczej oraz górniczych rodzin Matce Bożej Częstochowskiej. Oprawę muzyczną przygotowała Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” pod dyr. Marcina Walisko, a organizatorem pielgrzymki był Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

PC, BP JG (aip)

COMMENTS