Trzy lata od wygranej Andrzeja Dudy w wyborach. Dziś gości w Śremie w Wielkopolsce AKTUALIZACJA

Trzy lata od wygranej Andrzeja Dudy w wyborach. Dziś gości w Śremie w Wielkopolsce AKTUALIZACJA

Trzy lata temu Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. 24 maja 2015 r. − podczas II tury wyborów − uzyskał poparcie 51,55 proc. głosujących. Dziś prezydent odwiedza m.in. Śrem w Wielkopolsce.

 

Dziś po południu prezydent gościł Śremie w województwie wielkopolskim. Wozy transmisyjne TVP już kilka godzin przez jego przybyciem czekały na śremskim rynku:

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w czwartek Śrem (woj. wielkopolskie). Wizytę rozpoczął od złożenia kwiatów przy tablicach: „w hołdzie Poległym i Pomordowanym w Drugiej Wojnie Światowej 1939-1945 wychowawcom, absolwentom i uczniom Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 2 w Śremie z lat 1931-1939” oraz „ku czci najlepszych synów ziemi śremskiej rozstrzelanych przez siepaczy niemieckich w 1939 roku”. 

 

Następnie Prezydent spotkał się z mieszkańcami Śremu. W swoim wystąpieniu podkreślił historyczne znaczenie miasta. Zwrócił uwagę, że historia Śremu to “wielka i długa historia wspaniałych ludzi, a przede wszystkim wielka i długa historia Polaków, Polski i polskości, która była tutaj zawsze, niezależnie od zawirowania dziejów, niezależnie od tego, czy Polska była na mapie, czy jej nie było”. – Śrem to miasto bohaterów niepodległości – ocenił.

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta podczas wizyty w Śremie

Nawiązując do upamiętnionych tablicami historycznych wydarzeń, Andrzej Duda ocenił, że “hitlerowcy postanowili wyeliminować tych, którzy w tak skuteczny sposób tutaj organizowali życie społeczne (…), budowali tutaj postawy patriotyczne, czyli to, co było dla Polski, dla II Rzeczypospolitej tak niezwykle ważne”.

Miało to – jego zdaniem – ułatwić okupację i “kolejną próbę zniemczenia mieszkańców, która wcześniej nie udała się przez ponad sto lat, przez lata zaboru pruskiego”.

Prezydent podkreślał też rolę, jaką w oparciu się Wielkopolski przed kolejnymi próbami germanizacji, odegrała działalność lokalnych społeczników oraz realizowana przez nich praca organiczna. – To ten element, który Wielkopolsce zapewnia pomyślność, zamożność i to, że jest jednym z najbardziej zasobnych i najlepiej rozwijających się regionów naszego kraju; jest i, można powiedzieć, w zasadzie zawsze była, i jestem przekonany, że zawsze będzie – mówił Andrzej Duda.

Dziękował też mieszkańcom Śremu za ich wkład w niepodległość, obchody stulecia jej odzyskania oraz za kontynuację dorobku historycznego, tradycji miasta i regionu – za pracę, którą realizują na co dzień “dla Rzeczypospolitej wolnej, niepodległej, coraz zamożniejszej”.

(AW/MK/PAP)

 

 

 

 


Pięcioletnia Andrzej Dudy kadencja rozpoczęła się 6 sierpnia 2015 r. Od tego czasu Prezydent Andrzej Duda odwiedził 176 miejscowości w całej Polsce i złożył 67 wizyt zagranicznych. Prezydent przyjął 97 szefów państw, rządów i następców tronu.

Podczas zakończonej kilka dni temu wizyty w USA Andrzej Duda – jako pierwszy w historii Prezydent RP – prowadził w Nowym Jorku debatę wysokiego szczebla  Rady Bezpieczeństwa ONZ. Było to możliwe, gdyż na początku roku Polska objęła niestałe członkostwo w tym gremium. Za naszą kandydaturą – dzięki intensywnej kampanii dyplomatycznej prowadzonej przez polską stronę – głosowało 190 ze 192 państw (dwa pozostałe wstrzymały się od głosu).

W ramach realizacji polityki zagranicznej za prezydentury Andrzeja Dudy wznowiono Inicjatywę Trójmorza, która łączy dwanaście państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej głównym celem jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej, współpraca energetyczna i gospodarcza. Przed rokiem w warszawskim szczycie Inicjatywy wziął udział amerykański Prezydent Donald Trump. Złożył wówczas zapewnienia, że Amerykanie respektują Artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego. Wcześniej, w lipcu 2016 roku, Prezydent Andrzej Duda gościł poprzedniego Prezydenta USA Baracka Obamę, który wraz 17 prezydentami i 21 premierami wziął udział w warszawskim szczycie NATO.

 

Prezydent RP Andrzej Duda zainicjował ogólnopolską debatę w sprawach ustroju prowadzoną w ramach kampanii Wspólnie o Konstytucji, poprzedzającą referendum ogólnokrajowe w materii konstytucyjnej planowane na 10-11 listopada br

Od początku kadencji Prezydent zgłosił dwadzieścia dwie inicjatywy ustawodawcze. W życie weszły przepisy przywracające niższy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), podwyższone zostały kary za przestępstwa, w wyniku których ucierpieli małoletni, a podróżujące po Polsce dzieci o polskich korzeniach uzyskały ulgi komunikacyjne, tak jak ich rówieśnicy na stałe mieszkający w kraju. By zwiększyć dostęp do telefonicznych numerów alarmowych, wprowadzone zostały kary za umyślne ich blokowanie, a osoby, które przez pomyłkę przelały pieniądze na niewłaściwe konto bankowe mogą teraz domagać się zwrotu tej sumy przed sądem. By zmniejszyć obciążenia mikro, małych i średnich przedsiębiorców – dzięki przepisom zaproponowanym przez Prezydenta RP – ograniczono nakładanie na nich kolejnych obowiązków majątkowych. Do Sejmu trafił też prezydencki projekt noweli Kodeksu pracy, który ma ułatwić pracownikom realizację uprawnień pracowniczych.

Również z inicjatywy Prezydenta obowiązują kompromisowe przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, a obywatele zyskali możliwość składania za pośrednictwem uprawnionych podmiotów tzw. skargi nadzwyczajnej na prawomocne orzeczenia sądowe. Do orzekania w Sądzie Najwyższym w sprawach dyscyplinarnych oraz przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej oprócz sędziów zawodowych włączeni zostali ławnicy. Jedna z ostatnich inicjatyw prezydenckich to ustanowienie dnia 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów.

 

Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym (70 proc.) zaufaniem – wynika z sondażu CBOS. W kwietniowym sondażu ośrodek zwrócił uwagę, że niekwestionowanym liderem rankingu społecznego zaufania pozostaje Prezydent Duda. Od sierpnia ubiegłego roku notowania prezydenta niezmiennie kształtują się na wysokim poziomie, wyższym niż we wcześniejszym okresie jego prezydentury i ulegają jedynie niewielkim wahaniom – podkreślono.

 COMMENTS

WORDPRESS: 0