HomePILNE

Trybunał Sprawiedliwości UE: Ustawa o SN sprzeczna z unijnym prawem

Trybunał Sprawiedliwości UE: Ustawa o SN sprzeczna z unijnym prawem

Ustawa o Sądzie Najwyższym, odsyłająca część sędziów w stan spoczynku sprzeczna z unijnym prawem – tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Rozpatrywał on skargę Komisji Europejskiej. Wprawdzie Polska wprowadziła zmiany do przepisów, umożliwiając powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę, ale Komisja nie wycofała skargi.

Wielka Izba Trybunału orzekła, że sędziowie Sądu Najwyższego są nieusuwalni, a obniżenie wieku emerytalnego i odsyłanie ich w stan spoczynku, narusza unijne traktaty. Dwie zasady – nieusuwalności i niezawisłości sędziowskiej są chronione prawem wspólnotowym – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości, który podzielił tym samym argumenty Komisji Europejskiej.
To orzeczenie rozstrzyga spór kompetencyjny, daje Komisji narzędzia do oceniania reform wymiaru sprawiedliwości w unijnych państwach i tym samym ingerowania w system sądownictwa. Polski rząd wskazywał, że organizacja tego systemu leży wyłączenie w gestii unijnych krajów. Trybunał uznał jednak, że może kontrolować wypełnianie przez państwa członkowskie warunków zapisanych w artykule 19 unijnego traktatu, czyli de facto kontrolować poziom niezależności krajowych systemów sądowniczych.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Beata Płomecka/Bruksela/wkCOMMENTS