HomePOLSKA

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok ws. KRS. Opozycja: “Prawne kłamstwo”

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok ws. KRS. Opozycja: “Prawne kłamstwo”

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przepisy pozwalające na wybór 15 sędziowskich członków Rady przez Sejm uznał za zgodne z ustawą zasadniczą. Za niezgodne z Konstytucją uznał natomiast przepisy dające możliwość odwołania od uchwały KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Na wstępie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłebska poinformowała o odrzuceniu wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących między innymi wyłączenia ze składu orzekającego sędziego Justyna Piskorskiego.

Wnioski w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa złożyła KRS oraz grupa senatorów. Ogłoszenie wyroku miało pierwotnie nastąpić 14 marca, jednak zostało ono wówczas odroczone do dzisiaj.

Pierwszy z wniosków wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego w listopadzie ubiegłego roku. Wniosek dotyczył ustalenia zgodności z Ustawą Zasadniczą sposobu wyboru członków Rady, zakwestionowania możliwości kontrolowania jej uchwał przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny a także podważenia możliwości stosowania przed SN i NSA tzw. zabezpieczenia, czyli wstrzymania decyzji do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, jeśli zabezpieczenie wstrzymuje uprawienia Prezydenta do powołania sędziego. Krajowa Rada Sądownictwa wskazała we wniosku, że celem zbadania zgodności przepisów o KRS z Konstytucją jest rozwianie wątpliwości narosłych wokół sposobu jej powołania. Chodzi także o umocnienie pozycji nowej KRS poprzez uznanie za niekonstytucyjne środków umożliwiających kwestionowanie jej decyzji.

Drugi z wniosków, który pochodził od grupy senatorów Prawa i Sprawiedliwości, trafił do Trybunału Konstytucyjnego w połowie lutego. Dotyczy on, podobnie jak ten złożony przez KRS, przepisów, które mówią o sposobie wyłaniania przez Sejm 15 sędziowskich członków Rady, pozwalają na poddawanie działalności KRS kontroli sądowej, a także stosowanie w nich przepisów o zabezpieczeniu.

 

***

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski zgadza się z dzisiejszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. W jego ocenie decyzja ta wskazuje, że zmiana ustawy o KRS jest dobrze zakorzeniona w Konstytucji.

Jan Maria Jackowski tłumaczy, że w Konstytucji nigdzie nie jest zapisane, że to sędziowie mają wybierać sędziów-członków KRS. Senator PiS zwraca uwagę, że w wielu krajach, między innymi w Niemczech środowiska polityczne mają wpływ na nominacje sędziowskie.

Odmiennego zdania jest część opozycji. W ocenie Kamili Gasiuk-Pihowicz z klubu Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest “prawnym kłamstwem”. Posłanka PO-KO uważa, że przez wielu ekspertów zostanie uznane za nieważne, ponieważ w wydaniu wyroku uczestniczył tzw. sędzia dubler, czyli sędzia, który jej zdaniem został wybrany na obsadzone już stanowisko sędziego TK.

Trybunał Konstytucyjny ogłosił dziś, że przepisy ustawy o KRS pozwalające na wybór 15 sędziów-członków Rady przez Sejm są zgodne z Konstytucją. Za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał natomiast przepisy dające możliwość odwołania od uchwał KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

 

 

 

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/M.Fabisiak/ap/kj

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Jolanta Turkowska/kj

COMMENTS