HomePOLSKA

Trybunał Konstytucyjny: Nowelizacja ustawy, dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS, jest niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny: Nowelizacja ustawy, dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS, jest niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowelizacja ustawy, dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS, jest niezgodna z Konstytucją.

Nowelizację skierował do Trybunału prezydent Andrzej Duda. Zastrzeżenia prezydenta dotyczyły dochowania standardów procesu legislacyjnego, między innymi niewłaściwego trybu zaopiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Według Trybunału, nowelizacja nie narusza artykułu 2 Konstytucji, mówiącego, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, Jednocześnie jednak Trybunał orzekł, że jest ona niezgodna z artykułem 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Sędzia Justyn Piskorski powiedział uzasadniając wyrok, że w przypadku tak ważnej nowelizacji nie powinno być wątpliwości, a takie wątpliwości co do przebiegu procesu legislacyjnego istnieją.

Prezes Trybunału Julia Przyłębska ogłosiła, że wspólne zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie: Julia Przyłębska, Zbigniew Jędrzejewski i Michał Warciński.
Przygotowana przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej nowelizacja dotyczy zniesienia limitu rocznego przychodu 30 przeciętnych pensji, który zwalnia z opłacania składek emerytalnych i rentowych.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) E. Łukowska & J. Turkowska/Siekaj

COMMENTS