HomePOLSKAŁódzkie

Trucizna w śmietnikach na Chojnach w Łodzi

Trucizna w śmietnikach na Chojnach w Łodzi

Ktoś podrzucił do dwóch śmietników na Chojnach około 155 słojów i innych opakowań z rozpuszczalnikami i nieznanymi kwasami organicznymi.

– Rano pracownicy wywożący śmieci powiedzieli, że w śmietniku budynku przy ul. Codziennej 2 znaleźli w pojemniku dużą ilość nieznanych, odpadów zapakowanych w słojach. Odmówili ich wywiezienia, bo ulatniające się substancje powodowały u nich podrażnienie oczu. Wezwałem więc straż pożarną – opowiada Marek Maciejewski, kierownik administracji osiedla Stare Chojny w Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny. Specjalna jednostka ratownictwa chemicznego straży stwierdziła, ze w 85 słojach i innych opakowaniach znajdowały się rozpuszczalniki i nieznane kwasy organiczne. Strażacy usunęli je ze śmietnika i zlecili administracji ich utylizację. – Wezwaliśmy specjalistyczną firmę, która zabrała te odpady. Ponieważ było ich aż 93 kilogramy, to za ich zniszczenie zapłacimy z pieniędzy mieszkańców prawdopodobnie około 5 tysięcy złotych – wylicza kierownik. Kilka godzin później, bo około godz. 13, wezwano strażaków do następnego miejsca gdzie porzucono kolejną porcję takich samych odpadów. Tym razem był to śmietnik wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rolniczej, również na Chojnach, na tym samym osiedlu. Tu znaleziono około 60 opakowań z taką samą substancją. Koszty jej odebrania i utylizacji pokryje wspólnota mieszkaniowa. Zawiadomiono policję o podrzuconych chemikaliach, jednak jeżeli nikt z mieszkańców nie widział jak do śmietników podjeżdżał samochód z odpadami, sprawców nie uda się znaleźć.

(aip)

COMMENTS