HomePOLSKA

Tegorocznej matury nie zdało 12 i pół procent abiturientów

Tegorocznej matury nie zdało 12 i pół procent abiturientów

Tegorocznej matury nie zdało 12 i pół procent abiturientów. Informację o wynikach matur przedstawiła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Podała ona, że do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego przystąpiło w maju i czerwcu 248 tysięcy 54-ech tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 156 tysięcy 952-óch absolwentów liceów ogólnokształcących i 91 tysięcy 102-óch absolwentów techników. Egzaminu nie zdało 8,7 procent absolwentów liceów i 19,1 procent absolwentów techników. Najwięcej, bo sto procent abiturientów, zdało egzaminy z języka białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego, najgorzej poszły egzaminy z matematyki – nie zdało ich 11 procent abiturientów.

Jak informuje CKE, w sesji poprawkowej w sierpniu przystąpiło do matury 38 tysięcy 983-ech absolwentów. Były to osoby, które w maju lub w czerwcu roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej. Tegoroczni absolwenci stanowili 71 procent wszystkich zdających w sesji poprawkowej.

 

IAR/komunikat/Siekaj/gajCOMMENTS