HomeŚwiat

Szwecja: Policja nagminnie umarza śledztwa

Szwecja: Policja nagminnie umarza śledztwa

W Szwecji ponad połowa spraw dotyczących drobnych przestępstw jest przez policję umarzana jeszcze przed wszczęciem dochodzenia. To wynik dziennikarskiego śledztwa szwedzkiej państwowej telewizji SVT.

W pierwszej połowie 2016 roku, 86 procent popełnionych w Szwecji przestępstw, to przestępstwa drobne takie jak włamania, kradzieże, niszczenie mienia czy przypadki naruszania godności osobistej . W tym okresie na policję zgłoszono ich blisko 660 tysięcy. Tylko co siódme zostało wyjaśnione, a ponad połowa z nich, została umorzona przed wszczęciem dochodzenia – wynika z materiału dziennikarzy szwedzkiej telewizji.
Najwięcej umarzanych spraw dotyczy kradzieży i niszczenia mienia. Powodem odmowy wszczęcia dochodzenia jest zazwyczaj brak możliwości przeprowadzenia policyjnego rozpoznania. W pierwszym półroczu ubiegłego roku najmniej sprawców drobnych przestępstw policja wykryła w Sztokholmie. W tym samym okresie, najwięcej drobnych przestępców udało się ustalić policjantom na północy Szwecji.

IAR/Przemysław Gołyńsk, Fot. Dreamstime.com

COMMENTS