Święta Wielkiej Nocy stanowią centrum życia chrześcijanina

Święta Wielkiej Nocy stanowią centrum życia chrześcijanina

Kardynał Kazimierz Nycz przypomina, że Święta Wielkiej Nocy stanowią centrum życia chrześcijanina.

Metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, podkreślił w radiowej Jedynce, że Święto Zmartwychwstania nadaje sens całemu życiu chrześcijanina i całemu kalendarzowi liturgicznemu. Otrzymujemy podczas niego wytłumaczenie celu przyjścia na świat Jezusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie nas zbawia.

„Wszystkie inne święta są jakby trochę wtórne do tych trzech dni, które przeżywamy” – dodał.

Kardynał Kazimierz Nycz zwrócił uwagę, że bez Zmartwychwstania Chrystusa misja Kościoła i wysiłek wiary każdego z nas są puste. „To jest ten fundament, na którym się buduje nasze życie” – podkreślił.

Metropolita warszawski złożył życzenia słuchaczom Polskiego Radia, mówiąc: „bądźmy radośni i weselmy się, Alleluja, gdyż powód jest wielki”.

Obchodzona dzisiaj Wielka Sobota jest dla chrześcijan czasem wyciszenia i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia nie odprawia się mszy świętej. Wierni udają się do kościoła, by święcić pokarmy, niektórzy tradycyjnie nawiedzają Groby Pańskie. Po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej.

IAR/PR1/mt/pp/dwCOMMENTS

WORDPRESS: 0