Strajk nauczycieli. ZUS przypomina: Rodzicom przysługuje wolne i zasiłek opiekuńczy

Strajk nauczycieli. ZUS przypomina: Rodzicom przysługuje wolne i zasiłek opiekuńczy

Strajk nauczycieli 2019. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego podał, że w strajku nauczycieli zamierza uczestniczyć 79,5 proc. szkół i przedszkoli w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami związku bezterminowy strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. Sytuacja jest poważna a ZUS przypomina, że w takiej sytuacji rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy.

 

Kujawsko-pomorskie to region, w którym chce strajkować najwięcej nauczycieli – wynika z danych ZNP. Jeśli dojdzie do protestu, stanie większość szkół i przedszkoli.

 

W poniedziałek 1 kwietnia związkowcy z ZNP, Forum Związków Zawodowych i NSZZ “Solidarność” spotykają się z rządem, aby rozmawiać o podwyżkach wynagrodzeń. – Jesteśmy gotowi negocjować 24 godziny na dobę – deklaruje ZNP i FZZ. Jeśli stronom nie uda się porozumieć, będzie strajk.

 

Co mogą zrobić rodzice, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte z powodu strajku? Z kim zostawić dzieci? ZUS przypomina, że w takiej sytuacji rodzice mają prawo do płatnego urlopu. Co zrobić, żeby dostać świadczenie?

 

ZUS przypomina, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. ZUS przypomina, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i wymaga opieki, ale także w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. A taka sytuacja może się zdarzyć już od 8 kwietnia, jeśli nie dojdzie do porozumienia nauczycieli z rządem.

 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko wtedy, gdy opieki wymaga chore dziecko, ale także w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Zamknięcie jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni. W takiej sytuacji należy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy, do którego dołącza się oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci, które mają mniej niż 8 lat (chodzi o pełne ukończone lata).

 

Zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe jak w przypadku umowy o pracę, czy też dobrowolne jak dla prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego otrzymanie. Można się jednak o niego starać tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku. W ciągu roku przysługuje zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe jak i chore dziecko do lat 14 maksymalnie przez 60 dni. Jeżeli dziecko skończyło 14 lat lub gdy chodzi o innego członka rodziny, to zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. W przypadku dziecka niepełnosprawnego poniżej 18. roku życia – zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 30 dni. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

 

Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy? Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:

 

 

    • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki

 

    • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A

 

 

W przypadku mniejszych firm lub gdy zasiłek chce pobrać osoba prowadząca działalność gospodarczą, pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba wtedy również złożyć w ZUS formularz ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników, ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność. Dokumenty można przesłać online. Wystarczy posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

 

mw-g, EA za ZUS (aip)COMMENTS

WORDPRESS: 0