HomePOLSKAPILNE

Strajk Nauczycieli wygasa? MEN: Ponad 60 proc. szkół funkcjonuje normalnie

Strajk Nauczycieli wygasa? MEN: Ponad 60 proc. szkół funkcjonuje normalnie

– 67 procent publicznych przedszkoli i ponad 60 procent szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonuje normalnie – wynika z komunikatu MEN. Czy to oznacza, że strajk nauczycieli powoli się kończy?

“Z danych przekazanych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół wynika, że obecnie 67 procent publicznych przedszkoli i ponad 60 procent szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonuje normalnie”- poformował w środę resort edukacji. Gdy rozpoczynał się strajk nauczycieli (8 kwietnia) wiceminister edukacji Maciej Kopeć twierdził, że do strajku przystąpiło 48,5 proc. szkół i placówek. Podkreślił wtedy, że dane te będą jeszcze z kuratoriów spływać do MEN.

 

Natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego informował 9 kwietnia, że w strajku bierze udział 74,29 procent szkół i przedszkoli. ZNP zaznaczył wówczas, że nie uwzględniono w nich m.in. szkół i przedszkoli niepublicznych czy społecznych oraz innych placówek oświatowych, jak: szkoły policealne, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, kolegia pracowników służb społecznych, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, oraz specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

 

Tego samego dnia MEN podsumowało trzy dni egzaminu ósmoklasisty, który zakończył jednocześnie dwa cykle egzaminacyjne: po gimnazjum i ósmej klasie. Do obu egzaminów przystąpiło ponad 727 tys. uczniów z całego kraju. Egzaminy przebiegły bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Ich wyniki będą znane w czerwcu br. – Nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów z żadnej okręgowej komisji egzaminacyjnej, żadnego kuratorium, aby były jakiekolwiek problemy z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – poinformował Dyrektor CKE dr Marcin Smolik.

 

Szefowa MEN Anna Zalewska podziękowała za sprawne przeprowadzenie obu sprawdzianów. – Egzaminy gimnazjalny i po ósmej klasie nie odbyłyby się, gdyby nie dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy czuwali przy swoich uczniach, gdyby nie wolontariusze, kuratorzy i wojewodowie. Bardzo im za to dziękujemy – podkreśliła minister edukacji.

 

 

 

 

COMMENTS