"> Strajk nauczycieli. Podsumowanie pierwszego dnia - wiadomosci.com

Strajk nauczycieli. Podsumowanie pierwszego dnia

Strajk nauczycieli. Podsumowanie pierwszego dnia

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, do rozpoczętego rano strajku przystąpiło 48,5 procent placówek oświatowych. Wicepremier Beata Szydło apeluje do organizatorów protestu – Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych – o dalsze rozmowy. Wicepremier podkreśliła, że trzeba zagwarantować spokojny przebieg egzaminów dla młodzieży i uczniów. Opozycja apeluje do rządu o podjęcie rozmów z protestującymi nauczycielami. 

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć powiedział, że odsetek 48,5 procent placówek oświatowych dotyczy placówek samorządowych. “Liczba jest liczona od szkół, które znajdują się w danym województwie” – powiedział Maciej Kopeć. “Patrząc na liczbę szkół i placówek, które są w poszczególnych województwach, patrzymy też na procent. Natomiast, rzecz jasna, nie zliczamy procent do procentu. Podana liczba szkół nie obejmuje szkół prywatnych” – wyjaśnił wiceminister. “To wszystko są szkoły albo niepubliczne, albo publiczne, prowadzone przez inny organ. My koncentrujemy się na szkołach samorządowych” – podkreślił Maciej Kopeć.
Wiceminister oświadczył, że wszystko jest przygotowane do egzaminów gimnazjalnych 10, 11 i 12 kwietnia. Zapewnił, że odbędą się one zgodnie z obowiązującymi przepisami. “Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pytania i arkusze egzaminacyjne. Kwestia dostarczenia ich do szkół ciąży na CKE i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych i to wszystko jest przygotowane” – powiedział wiceminister. “W momencie rozpoczęcia egzaminów arkusze znajdą się w szkołach. Obowiązki nałożone na CKE i OKE zostały wykonane” – zapewnił Maciej Kopeć. 15, 16 i 17 kwietnia mają się odbyć egzaminy ósmoklasisty.
Wiceminister powiedział, że od 2015 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej stara się doprowadzić do wzmocnienia pozycji nauczycieli. Jak zaznaczył, po serii rozmów ze związkami zawodowymi resort edukacji zdecydował się przyspieszyć zaplanowane podwyżki, a także podjąć inne działania. “Chociażby takie, jak te, które dotyczyły minimum 300-złotowego dodatku za funkcję wychowawcy klasy” – powiedział Maciej Kopeć. Dodał, że “dodatki są bardzo zróżnicowane. Przeciętnie taki dodatek wynosi 127 złotych”.

Wicepremier Beata Szydło ponownie zaprosiła wszystkie centrale związkowe do rozmów. “Wydaje mi się, że dzisiaj dużo więcej wszystkie strony mogą osiągnąć rozmawiając przy stole, niż stawiając w trudnej, niekorzystnej sytuacji nauczycieli i dzieci” – podkreśliła wicepremier. Oświadczyła, że rząd zgadza się z postulatem dobrych zarobków dla nauczycieli. “Chcemy, żeby to były zarobki odpowiadające nakładowi pracy, przygotowaniu, kompetencjom, profesjonalizmowi polskich nauczycieli.” – powiedziała wicepremier Szydło. Dodała jednak, że spełnienie ich oczekiwań nie jest możliwe bez zmian w systemie oświaty.
Beata Szydło oświadczyła, że trzeba zagwarantować spokojny przebieg egzaminów młodzieży i uczniów. Podkreśliła , że odpowiedzialność za porozumienie między nauczycielami i zagwarantowanie prawidłowego przebiegu egzaminów leży po stronie prezesa Sławomira Broniarza i władz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nauczycielska “Solidarność” podpisała bowiem wczoraj porozumienie z rządem, a jej członkowie oświadczyli, że nie przewidują strajku w czasie egzaminów.
Beata Szydło oświadczyła, że rząd musi mieć partnerów do rozmów o podwyżkach dla nauczycieli. Przypomniała, że wczoraj zawarto z “Solidarnością” porozumienie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska i jest możliwe do zrealizowania. Wicepremier zarzuciła Sławomirowi Broniarzowi, że nie ma woli politycznej podpisania tego porozumienia.
Wicepremier Szydło powiedziała, że nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia za okres strajku. Dodała, że prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz jako nauczyciel powinien zastanowić się nad złagodzeniem protestu.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie była minister edukacji, posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Szumilas mówiła, że rządowi powinno zależeć na jak najszybszym zakończeniu protestu oraz “chaosu w edukacji”. “Ta sytuacja wymaga natychmiastowych działań rządu” – mówiła posłanka. Zaznaczyła, że rząd “ma wszystkie narzędzia” do przedstawienia nauczycielom konkretnej propozycji i zakończenia protestu. Wicepremier dodała, że uczniowie nie mogą być zakładnikami żadnej z central związkowych.
Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła, że porozumienie pomiędzy wszystkimi nauczycielskimi związkami było możliwe. Zwracała między innymi uwagę na stanowisko organizacji pracodawców odnośnie sfinansowania podwyżek dla nauczycieli, o których mówili związkowcy z ZNP i FZZ. Jak powiedziała, pracodawcy postulują, by w tym roku podwyżki częściowo sfinansować z Funduszu Pracy.
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że w negocjacje płacowe z nauczycielami powinien zaangażować się premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał, “sytuacja jest dramatyczna”, bo w wielu szkołach odbywa się strajk.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do minister edukacji narodowej w związku z wątpliwościami co do dwóch rozporządzeń MEN z 2 kwietnia. Wprowadzają one – w przypadku niemożności powołania do zespołu nadzorującego przebieg egzaminów: gimnazjalnego, ósmoklasisty i maturalnego nauczyciela zatrudnionego w szkole, gdzie egzamin jest przeprowadzany – możliwość powoływania w skład tych zespołów „innych nauczycieli”, w tym osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne.
Zdaniem Rzecznika, w uzasadnieniu nie podano przyczyn braku możliwości powołania nauczyciela zatrudnionego w szkole. Adam Bodnar kwestionuje zwrot „inni nauczyciele”. Tłumaczy, że Karta Nauczyciela definiuje nauczycieli jako osobny zatrudnione w szkole na etacie. A z tego – jak pisze RPO – wynika, że nie każda osoba z kwalifikacjami nauczycielskimi oraz doświadczeniem może być uznana za nauczyciela. Adam Bodnar dodaje, że rozporządzenie nie uwzględnia tego, czy członek zespołu egzaminacyjnego w ogóle pracuje na etacie w jakiejkolwiek szkole. Nie wskazuje też, w jaki sposób tym osobom się zapłaci.
Ponadto RPO zaznacza, że nowelizacje rozporządzeń weszły następnego dnia po ich ogłoszeniu – z uwagi na wskazaną w uzasadnieniu „możliwą potrzebę” skorzystania z nich jeszcze w roku szkolnym 2018/2019. Tymczasem – zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego powinna być ogłaszana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie później niż do 10 września danego roku szkolnego.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR)Siekaj/kjCOMMENTS

WORDPRESS: 0