Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Podkarpacie” wzywa do zakończenia protestu w Sejmie

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Podkarpacie” wzywa do zakończenia protestu w Sejmie

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Podkarpacie” zaapelowało do przebywających w Sejmie rodziców i dorosłych osób niepełnosprawnych o zakończenie protestu.

Zdaniem stowarzyszenia, zaproponowane przez rząd rozwiązania zapewniają osobom niepełnosprawnym “zdrowie, powrót do zdrowia i sprawności”. “A te są ważniejsze niż jakiekolwiek pieniądze” – czytamy w opublikowanym komunikacie. Wśród rządowych propozycji wartych poparcia stowarzyszenie wymienia: bezkolejkowe korzystanie przez osoby niepełnosprawne ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych; umożliwienie im rehabilitacji w sposób nieograniczony w placówkach, które sami wybiorą oraz korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskiwania skierowania.

Zdaniem stowarzyszenia, propozycje te są – z punktu widzenia osób dotkniętych niepełnosprawnością – cenniejsze niż próba wynegocjowania 500-złotowego dodatku do renty socjalnej. Marek Stec ze stowarzyszenia w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową zwrócił uwagę, że dodatek ten nie obejmowałby wszystkich osób korzystających z takiej renty, a więc – w praktyce – dzieliłby osoby niepełnosprawne na uprzywilejowane i nieuprzywilejowane. Marek Stec podkreślił, że dodatek przysługiwałby osobom, które przekroczyły 18. rok życia, nie będzie więc obejmował na przykład niepełnosprawnych dzieci.

Zdaniem Marka Steca, rezygnacja z propozycji rządowych w imię żądań finansowych naraża środowisko osób niepełnosprawnych na zarzut roszczeniowości: “Można stracić wiele sympatii, którą społeczeństwo darzy niepełnosprawnych” – powiedział. Jego zdaniem, środowisko osób niepełnosprawnych powinno wykorzystać wolę rządu do negocjacji i zawalczyć o poszerzenie dostępności do leczenia oraz do pracy.

“Prosimy: podejmując decyzję kierujcie się swoją mądrością i przyszłością, a nie podszeptami ludzi spoza waszego/naszego środowiska, którzy dzięki wam chcą rozgrywać często bardzo brudne gierki dla zbicia swego kapitału” – czytamy na zakończenie komunikatu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych “Podkarpacie”.

Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych występuje z postulatem wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Do tej pory rząd zapowiedział realizację innego postulatu Komitetu – wzrostu renty socjalnej do wysokości renty minimalnej. Dodatkowo rząd zdecydował o zwiększeniu pomocy rzeczowej dla opiekunów – zniesieniu limitów na refundowane wyroby medyczne niezbędne do funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz rehabilitację, a także zapowiedział wprowadzenie innych zmian na rzecz dorosłych niepełnosprawnych: korzystanie ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek, obsługa poza kolejnością w aptekach oraz umożliwienie dorosłym osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania.

Tydzień temu porozumienie z rządem w sprawie działań na rzecz niepełnosprawnych zawarły środowiska osób niepełnosprawnych reprezentowane w Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Do porozumienia nie przystąpili protestujący w Sejmie.COMMENTS

WORDPRESS: 0