HomeUSANew York

Społeczny komitet – King Jagiełło Monument Working Group – zaprasza na uroczystości związane z zakończeniem prac konserwacyjnych pomnika

Społeczny komitet – King Jagiełło Monument Working Group – zaprasza na uroczystości związane z zakończeniem prac konserwacyjnych pomnika

W składzie komitetu znajdują się: Instytut Piłsudskiego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych Polonia Technica, Kongres Polonii Amerykańskiej (Wydział Long Island), Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, prof. dr. Krzysztof Wodiczko z ASP w Warszawie i Uniwersytetu Harvarda oraz Krystyna Piórkowska, historyk.

Współorganizatorem, jak i gospodarzem sympozjum jest Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Obchody planowane są na 29 i 30 października br. W celu organizacji uroczystości w Central Parku konieczne jest uzyskanie zgody z NYC Parks Department, nad czym Grupa obecnie pracuje.

Celem obchodów jest zapoznanie społeczeństwa anglojęzycznego z osiągnięciami polskiej sztuki, historii, jak i kwestii konserwacji. Obchody uroczystości związane z zakończeniem prac konserwacyjnych będą miały formę sympozjum, które odbędzie się w salonach Konsulatu oraz wydarzenia społeczno-kulturalnego w Central Parku. Sympozjum będzie okazją do poznania historii pomnika króla Władysława Jagiełły. Prelegentami będą specjaliści w danych dziedzinach, m.in. najbardziej znany amerykański specjalista od polskiego Art Deco, prof. dr. Krzysztof Wodiczko oraz konserwator odpowiedzialny za prace renowacji pomnika Króla Jagiełły.

Konsulat będzie gospodarzem wydarzenia naukowego i udostępni swoje pomieszczenia, tym niemniej pozostają inne koszty związane z sympozjum, jak i drugim dniem obchodów w Central Parku. Na ten cel Fundacja Nowodworskich będzie zbierała czeki lub przelewy, istnieje też możliwość wpłacenia datków przez zabezpieczone konto PayPal. Fundacja Nowodworskich jest zarejestrowana w IRS, dlatego też czeki wpłacone na wyżej wspomniany cel mogą zostać wliczone jako charitable donation. Wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa King Jagiełło Monument Working Group, na której będą dostępne bieżące informacje.

Account: Nowodworski Foundation
Routing # 221472815
Dedicated Account # 831109412
Tytuł: “Nowodworski Foundation, Memo line: Jagiello Monument”
Czeki można wysyłać na adres:

 Nowodworski Foundation
18 Central Way, Purdys, NY 10578

 

COMMENTS