HomeUSAChicago

Spada bezrobocie w Illinois

Spada bezrobocie w Illinois

Stopa bezrobocia w Illinois spadła o 0.7 proc do 14.6 proc – poinformował wczoraj stanowy departament bezpieczeństwa pracy. Od marca wnioski o bezrobocie złożyło tu ponad 1.45 mln ludzi.

 

Pandemia koronawirusa spowodowała liczne zwolnienia w różnych sektorach. Tak dużego bezrobocia w Illinois nie było od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 1929 -1933. Jednocześnie w czerwcu bezrobocie w naszym stanie było o 3.5 proc. wyższe niż średnia krajowa, która spadła o 2.2 proc i wynosiła 11.1 proc.

Największy wzrost zatrudnienia w ubiegłym miesiącu odnotowano w następujących sektorach: transportu, handlu, usług komunalnych, edukacji i opieki zdrowotnej. Z kolei najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w administracji stanowej i w dziale finansowym. Z opublikowanego raportu departamentu pracy wynika, że w czerwcu liczba zatrudnionych w sektorze rolniczym w Illinois zwiększyła się o ponad 142 tysiące.

 

BK

COMMENTS