HomePOLSKA

Sondaż: Co trzeci Polak nie ufa policji

Sondaż: Co trzeci Polak nie ufa policji

Co trzeci Polak nie ufa policji – wynika z sondażu IBRiS dla Interii. To znacznie goryszy wynik, niż w tożsamym badaniu przeprowadzonym trzy lata wcześniej.

W sondażu zapytano ankietowanych „Jaki jest Pana/Pani stosunek do różnych instytucji publicznych: policja”. Badanie wykazało, że 33,1 proc. Polaków nie ufa policji. „Zdecydowanie nie ufa” jej 16,5 proc. badanych, a „raczej nie ufa” 16,6 proc. ankietowanych.

 

Zaufane do policji deklaruje natomiast 44,1 proc. ankietowanych. „Zdecydowanie ufam” odpowiedziało 18,1 proc., a „raczej ufam” 26 proc. 18,7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że policja „jest im obojętna”. Interia wskazuje, że analogiczny sondaż został przeprowadzony przez IBRIS w 2017 r. na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Wtedy policji nie darzyło zaufaniem 19 proc. respondentów – 10,2 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie nie ufam”, a 8,8 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej nie ufam”.

 

Oznacza to wzrost takich odpowiedzi i jednocześnie spadek zaufania do tej instytucji o 14,1 pkt. proc. Badanie IBRiS dla Interii zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1100 osób w dniach 20-21 listopada 2020 roku. Było realizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych metodą komputerową (CATI).

 

aip

COMMENTS