HomeMałopolskie

Smog zaatakował. W Krakowie ogłoszono II stopień zagrożenia

Smog zaatakował. W Krakowie ogłoszono II stopień zagrożenia

W piątek smog nie odpuszcza. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie kolejny dzień z rzędu informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 µg/m3. W związku z tym w piątek został wprowadzony II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem został wprowadzony w następujących obszarach: Aglomeracja Krakowska, powiat krakowski i proszowicki. Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są: emisje związane z indywidualnym ogrzewaniem budynków, z intensywnym ruchem drogowym, szczególnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (brak wiatru, mgła, inwersja termiczna).

 

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, tel. 12 616 59 99, fax. 12 413 89 66, e-mail: czk@um.krakow.pl.

 

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 

 

    • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń oraz wietrzenia pomieszczeń;

 

    • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;

 

  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

POG AIP

COMMENTS