HomePOLSKA

Służby przeszukują dokumenty w KNF

Służby przeszukują dokumenty w KNF

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli przed południem do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego, by przeszukać dokumenty dotyczące działalności instytucji.

Agenci zabezpieczają materiały dowodowe – protokoły i nagrania posiedzeń KNF dotyczące: postępowania naprawczego Getin Banku, aktualizacji programu naprawczego, ochrony kapitału tego banku oraz posiedzeń dotyczących sytuacji w Idea Banku, w szczególności nabycia udziałów w GetBacku oraz sprzedaży jego obligacji. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego KNF powierzyła warszawskiej delegaturze CBA prokuratura.
Komisja Nadzoru Finansowego oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonują bez zakłóceń – zapewnia kierownictwo KNF w komunikacie.
Od dziś Komisja tymczasowo nie ma też szefa. Marek Chrzanowski ustąpił ze stanowiska w związku z publikacją “Gazety Wyborczej” o propozycji korupcyjnej, jaką miał złożyć właścicielowi Getin Noble Banku i Idea Banku, Leszkowi Czarneckiemu.
Oficjalne złożenie dymisji przez Marka Chrzanowskiego potwierdził szef Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk poinformował ponadto, że Marek Chrzanowski odebrał dokument z odwołaniem z funkcji szefa KNF-u.

Po doniesieniach medialnych premier Mateusz Morawiecki zwołał wczoraj w trybie pilnym spotkanie z ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym, ministrem koordynatorem służb specjalnych, Prokuratorem Krajowym, szefem CBA i zastępcą szefa ABW. Szef rządu zobowiązał zwierzchników służb do współpracy w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy byłego szefa KNF.
Wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych domaga się także opozycja.
Platforma Obywatelska chce powołania komisji śledczej i zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu w najbliższy piątek. Na nim premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mieliby przedstawić informacje o sprawie związanej z KNF-em. Natomiast konieczność powołania komisji śledczej uzasadnia – jak mówił szef klubu PO Sławomir Neumann – “politycznym zaangażowaniem najważniejszych osób w państwie” i brakiem niezależności prokuratury. PO chce, aby komisja śledcza zajęła się “zbadaniem prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec Getin Noble Banku i Idea Banku”, dokładnym prześwietleniem procederu i zbadaniem udziału w sprawie poszczególnych osób.
Poseł PO Mariusz Witczak powiedział, że w czasie nagranej rozmowy pomiędzy szefem KNF i Leszkiem Czarneckim pojawia się wątek przejęcia Getin Banku za złotówkę. Zdaniem polityka, należy sprawdzić związek tej rozmowy z poprawkami zgłoszonymi przez posłów PiS-u do rządowego projektu ustawy dotyczącego wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynkach finansowych. Zdaniem Mariusza Witczaka “mamy do czynienia z nową odsłoną afery Rywina”.
Powołania komisji śledczej domaga się też Nowoczesna. Chce także wstrzymania prac nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Sejm uchwalił ją 9 listopada. Dokument jest teraz w Senacie. Znalazła się w niej poprawka umożliwiająca przejmowanie upadających banków przez inne na podstawie administracyjnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Według posłów Nowoczesnej, konieczne jest zbadanie procesu legislacyjnego w kontekście sprawy KNF. Najlepiej – zdaniem Nowoczesnej – by sprawę wyjaśniła właśnie “ponadpartyjna i apolityczna” sejmowa komisja śledcza.
Nowoczesna chce także sprawdzenia oświadczeń majątkowych Marka Chrzanowskiego w związku z zaciągniętym przez niego wysokim kredytem, kiedy udzielającym go bankiem kierował obecny premier.
Natomiast poseł niezrzeszony Marek Jakubiak powiedział, że jeśli zostanie udowodniona wina szefa Komisji Nadzoru Finansowego, powinna być wymierzona dotkliwa, sprawiedliwa kara. Zdaniem posła ma być ona przestrogą dla innych, że “korupcja po prostu się nie opłaca”.

Rząd odpowiada opozycji, że organy państwa zadziałały, a sprawa jest w należyty sposób w szybkim tempie badana przez prokuraturę i inne służby.
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapewnił, że prokuratura podjęła wszystkie kroki, aby przeprowadzić sprawne śledztwo w sprawie byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Prokurator generalny podkreślił, że w związku z tym nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej.
Minister przypomniał, że sam był członkiem komisji śledczej, która badała aferę Rywina. Podkreślił, że wtedy, w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, działania prokuratury były niewystarczające. Zaznaczył, że jeśli byłyby wątpliwości co do postępowania, wtedy można rozmawiać o komisji śledczej, a obecnie nie ma takiej potrzeby.
Zbigniew Ziobro wezwał do przekazania prokuraturze oryginalnych zapisów rozmów podsłuchanych w KNF. Podkreślił, że nie można opierać się tylko na stenogramach osób, które składają zawiadomienia, bo trzeba mieć pewność, że nie zostały one poddane manipulacjom.
Minister sprawiedliwości dodał, że wie o zawiadomieniu w sprawie byłego już przewodniczącego KNF od wczoraj. Podkreślił, że pismo wpłynęło do właściwej komórki 8 listopada, a po jej ocenie sprawa trafiła do obiegu dokumentu. “W odróżnieniu od sprawy Amber Gold, gdzie dwa i pół roku czekano na wszczęcie postępowania, tutaj to postępowanie wszczęto niezwłocznie” – podkreślił Zbigniew Ziobro.
Zapewnił, że śledztwo w sprawie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego będzie prowadzone bardzo intensywnie. Zaznaczył, że sprawa ta łączy się z aferą GetBacku. Zbigniew Ziobro dodał, że setki pokrzywdzonych złożyło zawiadomienia, wskazując, że zostali oszukani między innymi przez pracowników banku, którego właścicielem jest Leszek Czarnecki.
Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek powiedziała, że nie widzi potrzeby zwoływania nadzwyczajnego posiedzenia izby. “Prace nad ustawą, która wzbudza dzisiaj tak dużo kontrowersji, były pracami jawnymi. Poprawka, o którą się tak wzburza opozycja, a w szczególności PO, nie budziła żadnych kontrowersji” – mówiła Beata Mazurek. Dodała, że zmiana miała związek z wdrożeniem dyrektywy unijnej, którą Polska była zobowiązana przyjąć.

W wydanym dziś komunikacie KNF zapewnia, że realizuje ustawowe zadania, czyli nadzór nad sektorem bankowym oraz rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Z zapewnień KNF wynika, że polski sektor bankowy jest stabilny, wiarygodny, wypłacalny, rentowny i płynny. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego monitoruje ryzyko w systemie bankowym i w poszczególnych bankach. W razie konieczności podejmuje działania zapobiegawcze. UKNF przypomina, że środki zdeponowane w bankach i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
W tym samym komunikacie KNF tłumaczy, dlaczego wpisał na listę ostrzeżeń publicznych Idea Bank, który jest również kontrolowany przez Leszka Czarneckiego. Jak czytamy, zastrzeżenia wiązały się z aktywnością tego podmiotu na rynku kapitałowym w latach 2016-2018 bez posiadania zezwoleń KNF. Chodziło o oferowanie instrumentów finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego, co – według ustawy – wykracza poza działalność bankową. W komunikacie podkreślono, że działalność bankowa Idea Banku nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania. “Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru” – czytamy w komunikacie.
Rzecznik KNF poinformował, że Marek Chrzanowski podjął kroki prawne w związku z fałszywymi – jego zdaniem – publikacjami o składaniu propozycji korupcyjnej.

Wczoraj Gazeta Wyborcza napisała, że przewodniczący KNF Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za zatrudnienie wskazanego prawnika. Jego wynagrodzenie miało być “powiązane z wynikiem banku” i wynosić 1 procent wartości Getin Noble Banku, czyli około 40 milionów złotych.
Do złożenia propozycji miało dojść podczas marcowej rozmowy z właścicielem banku Leszkiem Czarneckim, którą biznesmen nagrał.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/wcześn./jl/dw

COMMENTS