HomePOLSKAWarmińsko-Mazurskie

Sezon turystyczny na Kanale Augustowskim otwarty!

Sezon turystyczny na Kanale Augustowskim otwarty!

W piątek, 28 kwietnia w Augustowie marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz przewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Władimir Krawcow podpisali porozumienie o współpracy oraz otworzyli sezon turystyczny na Kanale Augustowskim. Od dzisiaj dotychczasowe wodne przejście graniczne Rudawka-Lesnaja zostanie poszerzone o przejście piesze i rowerowe.

– Dzisiaj w Augustowie podpisaliśmy porozumienie o współpracy między województwem podlaskim a obwodem grodzieńskim – powiedział marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński. – Porozumienie te uaktualnia naszą dotychczasową współpracę, ale też wyznacza naszą drogę na przyszłość. Cieszę się bardzo, że podpisujemy tę umowę w tak ważnym dniu, w którym inaugurujemy sezon turystyczny na Kanale Augustowskim. Dzisiaj także zakres dotychczas wodnego przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja rozszerza się o przejście piesze i rowerowe. Świadczy to o tym, że wieloletnia współpraca daje wymierne rezultaty. Rozwijamy naszą współpracę w różnych zakresach – rozwijają się: ruch graniczny, współpraca gospodarcza, turystyczna, kulturalna. Podejmujemy także wspólne przedsięwzięcia w wielu innych obszarach. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu będziemy tę owocną współpracę z obwodem grodzieńskim rozwijać – podkreślił marszałek Jerzy Leszczyński.
– Potwierdzam, że w ostatnich latach dynamicznie rozwija się nasza współpraca z województwem podlaskim w wielu obszarach i kierunkach – dodał przewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Władimir Krawcow. – I dzisiaj poczyniliśmy kolejny krok – tym razem formalny, podpisując porozumienie, które umacnia naszą dotychczasową współpracę. To jest ramowe porozumienie, które jest wypełnione głęboką treścią i jednoczy wielość przedsięwzięć, które wspólnie realizujemy. Myślę, że to kolejny impuls do rozwoju naszej współpracy – zaznaczył przewodniczący Krawcow.
– Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać w tak znamienitym gronie w pięknym mieście Augustowie – przywitał gości burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Bardzo się cieszę, że wieloletnia praca na rzecz udrożnienia ruchu na Kanale Augustowskim kończy się sukcesem. Wiążemy ogromne nadzieje z otwartym także dla ruchu pieszego i rowerowego przejściem granicznym Rudawka-Lesnaja. Z każdym rokiem obserwujemy wzrost liczby turystów odwiedzających Augustów, a niewątpliwie to zabytkowy Kanał Augustowski jest magnesem przyciągającym do nas gości z kraju i za granicy – dodał burmistrz Wojciech Walulik. – Pragnę podkreślić, że Augustów każdego roku organizuje ponad 100 wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, które pozytywnie wpływają na promocję naszego miasta i Kanału Augustowskiego. Strona białoruska również inicjuje przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w strefie Kanału Augustowskiego. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania przyczynią się do zwiększenia ruchu turystycznego i rozwoju gospodarczego naszego regionu – zaznaczył burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.
Burmistrz Augustowa dodał także, że od 1 czerwca powołuje swojego pełnomocnika ds. Kanału Augustowskiego, którego zadaniem będzie przygotowanie ponownego wniosku dotyczącego wpisu unikalnego w skali europejskiej Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bezwizowy ruch turystyczny z Polski na Białoruś otwarty został 26 października 2016 r. Turyści, którzy chcą zwiedzić cały transgraniczny szlak Kanału Augustowskiego nie muszą już ubiegać się o wizy. Wystarczy mieć ważny paszport, wykupioną polisę ubezpieczeniową, środki pieniężne w wysokości 42 BYN na każdy dzień pobytu (ok. 88 PLN) oraz dokument umożliwiający zwiedzanie „Parku Kanał Augustowski”, który wystawiają białoruskie biura podróży po zakupieniu (i zazwyczaj opłaceniu z góry) min. 2 usług turystycznych (można korzystać z usług polskich pośredników).
Na Białorusi przy korzystaniu z turystycznego ruchu bezwizowego można przebywać do 5 dni na terytorium „Parku Kanał Augustowski” i miasta Grodna. Przewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Władimir Krawcow poinformował, że powitano już 10 000. turystę, korzystającego z bezwizowego ruchu turystycznego. 30% z turystów w obwodzie grodzieńskim to Polacy. Przewodniczący Krawcow wyraził nadzieję, że dzisiejsze rozszerzenie ruchu na przejściu granicznym Rudawka-Lesnaja o ruch rowerowy i pieszy przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania turystów odwiedzeniem szlaku Kanału Augustowskiego.

red. aip, Fot. Dreamstime.comCOMMENTS