Serdeczne pożegnanie

Serdeczne pożegnanie

W sobotę  1 czerwca 2019 r. w czasie akademii kończącej rok szkolny w PSD przy parafii M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza uczniowie, nauczyciele, rodzice, księża oraz zaproszeni goście złożyli podziękowania odchodzącej na emeryturę dyrektor szkoły, pani mgr Teresie Ramotowskiej. W czasie podniosłej uroczystości, która odbyła się u stóp wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej nie zabrakło rodziny pani dyrektor oraz przyjaciół. Przedstawiciele organizacji polonijnych oprócz życzeń wręczyli przepiękne bukiety kwiatów i okolicznościowe pamiątki.
W imieniu Prezes Doroty Andraki z Centrali Polskich Szkół Dokształcających zrobiła to pani Renata Ochocki. Z ramienia Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej życzenia złożyła pani Marlena Michałowska, natomiast Centrum Polsko-Słowańskie reprezentował Zbigniew Solarz. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, pan Piotr Wilczek przesłał z Waszyngtonu adresowany do pani dyrektor Dyplom Uznania za trud w przekazywaniu wiedzy, krzewienia kultury polskiej oraz kształtowania cennych wartości rodzinnych i obywatelskich wśród uczniów PSD przy parafii M.B Częstochowskiej i Św. Kazimierza. Ksiądz proboszcz Janusz Dymek oraz ksiądz wikariusz Cezariusz Jastrzębski dziękując za współpracę w administrowaniu szkołą życzyli nieustających łask Bożych. Jak zapewniła pani dyrektor, życzenia od księdza proboszcza głęboko zapadły  jej w pamięci. Ciepłymi słowami pożegnało swoją panią dyrektor trzynastoosobowe grono pedagogiczne i katecheci oraz komitet rodzicielski z przewodniczącym panem Tomaszem Kucharczykiem. Panie Sylwia Jasinski i Anna Kepka wręczając w imieniu rodziców kwiaty oraz wygrawerowany w kryształowym szkle pamiątkowy dyplom życzyły pani Ramotowskiej zdrowia oraz dalszych sukcesów. Nie zabrakło kosza czerwonych róż oraz kolorowych laurek od uczniów i uczennic, którzy dziękowali za trud i cierpliwość włożone w ich naukę i wychowanie. Uroczystość zakończyło wzruszające pożegnanie sztandaru szkoły przez ustępującą panią dyrektor oraz przekazanie go nowej dyrektor placówki pani mgr Małgorzacie Czajkowski. Zdjęcia wykonane przez panią Urszulę Grum wzbogacą szkolną kronikę.

Pani Teresa Ramotowska przyjechała do Stanów Zjednoczonych w 2000 roku, zabierając ze soba bagaż 25 letnich doświadczeń pedagogicznych. Bardzo szybko zaangażowała się w życie brooklynskiej Polonii oraz parafii, starając się służyć swoją pomocą, tam gdzie była potrzebna. Pani Ramotowska jest współzałożycielką Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza na Brooklynie. Jest wielką patriotką, żyjącą według zasady “Bóg, Honor, Ojczyzna”. Przez wszystkie lata pracy z dziećmi i młodzieżą swoją postawą pokazywała im co te słowa znaczą. Pani Ramotowska jest inicjatorką wielu polskich tradycji, które stawały się nie tylko okazją do spotkań społeczności uczniowskiej, ale także okolicznej Polonii. Za swoje zasługi dla polonijnego szkolnictwa otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest również laureatką znaczącego wyróżnienia Statuetki im. Janiny Igielskiej. Swoją wiedzą praktyczną dzieliła się pracując społecznie w Komisji Socjalnej Centrali Polskich Szkół Dokształcających oraz w Stowarzyszeniu Curie Women. W roku 2011 została Marszałkiem Parady Pułaskiego kontyngentu Południowy Brooklyn. Liczne dyplomy, gratulacje i podziękowania przyznawane corocznie przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce są dowodem wzorowego kierowania szkołą. Za zaangażowanie w życie parafii Pani Ramotowska otrzymała w tym roku z rąk biskupa Brooklynu jego ekscelencji Mikołaja DiMarzio diecezjalny medal “Zasłużona dla Parafii”. Pani Teresa Ramotowska to nauczyciel patriotyzmu, miłości do Boga i Ojczyzny.COMMENTS

WORDPRESS: 0