HomePILNE

Senat wezwał rząd do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Senat wezwał rząd do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Senat wezwał rząd do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze całego kraju. W tej sprawie izba wyższa parlamentu podjęła uchwałę. Zapisano w niej między innymi, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwoli na “legalne, zgodne z Konstytucją, przesunięcie w czasie wyborów prezydenckich”. Uchwałę poparło 51 senatorów, przeciw było 49.

Za uchwałą głosowali senatorowie większości – Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy oraz dwóch niezależnych. Bogdan Borusewicz z KO mówił, że ograniczenia związane z epidemią koronawirusa były wprowadzane bez – jego zdaniem – wystarczających podstaw konstytucyjnych.

“Nie dlatego, żeby przesunąć wybory ten stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony. A dlatego, że powinna być silna podstawa ustrojowa, konstytucyjna i prawna takich ograniczeń praw i wolności obywatelskich, jakie w tej chwili zostały wprowadzone i jakie musimy akceptować” – oświadczył senator Koalicji Obywatelskiej.

Odrzucenia uchwały chcieli senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślali, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej służy bardziej celom politycznym, a nie zwalczaniu epidemii. Zwracali również uwagę na finansowe konsekwencje decyzji o stanie nadzwyczajnym dla budżetu państwa.

Senator Jerzy Czerwiński zaznaczył, że podstawy do podjętych przez rząd ograniczeń daje ustawa z 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

“Artykuł 46 ustęp 4 tej ustawy – czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności a dalej czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców, obowiązek poddania się kwarantannie, nakaz określonego sposobu przemieszczania się. Wszyscy to znamy, to wszyscy to teraz odczuwamy, więc te narzędzia są” – wyliczał senator PiS.

 

Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych opisanych w konstytucji. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzone między innymi wybory Prezydenta RP, a jego kadencja ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nie zobowiązuje jednak rządu do podjęcia działań zapisanych w dokumencie.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Darmoros/w dyd

COMMENTS