HomeNew York

Senat RP rozdzielił środki dla Polonii

Senat RP rozdzielił środki dla Polonii

W 2019 r. Senat przeznaczy 100,5 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami poza granicami kraju. Z tej kwoty na edukację trafi 33,25 mln zł, na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego – 16,7 mln zł, a na wzmocnienie pozycji środowisk polskich i polonijnych – 16, 65 mln zł.
Senat poinformował, że rozdzielił środki na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju na 2019 r. W tym roku pomoc senacka trafi do Polonii i Polaków poza granicami żyjących w 54 państwach. O najwyższe kwoty wystąpiły: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Wolność i Demokracja.

Dotacje na złożone oferty otrzymało jeszcze 126 innych organizacji, w tym Caritas Polska, Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza, Fundacja Oświata Polska za Granicą, Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego i Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

W 2019 roku budżet Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą został utrzymany za poziomie ubiegłego roku i wynosi 100,5 mln zł.

COMMENTS