HomePOLSKA

Sejm rozpatrzył senackie poprawki do tegorocznego budżetu, deficyt jeszcze wyższy od 100 mld zł!

Sejm rozpatrzył senackie poprawki do tegorocznego budżetu, deficyt jeszcze wyższy od 100 mld zł!

Sejm zakończył prace nad nowelizacją tegorocznego budżetu. Deficyt z pierwotnie zerowego, ze względu na pandemię, został zwiększony do blisko 110 miliardów złotych. Posłowie przyjęli jedną senacką poprawkę.

Zmniejsza ona o 700 milionów złotych wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa. W myśl zmiany ta kwota zostanie przeznaczona na nową rezerwę ze środkami na obsługę długu i uzupełnienie środków na rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych.

Główna poprawka Senatu dotyczyła zwiększenia wydatków budżetowych na zdrowie o 2 miliardy złotych i subwencji oświatowej dla samorządów o 3 miliardy. Sejm odrzucił jednak tę zmianę.

W głosowaniu odrzucono też poprawkę przewidującą utworzenie nowej rezerwy o wartości 1 miliona złotych Europejskiego Centrum Solidarności. Sejm nie przyjął też poprawki obniżającej wydatki i deficyt budżetu o nieco ponad 100 milionów złotych. Cięcia miały objąć koszt obsługi długu a także Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, CBA, ABW, Agencję Wywiadu oraz Urząd Patentowy.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Darmoros/w dyd

COMMENTS