HomePOLSKAPILNE

Sejm przyjął budżet na 2020 rok. Wydatki państwa będą takie same jak przychody – przynajmniej na papierze

Sejm przyjął budżet na 2020 rok. Wydatki państwa będą takie same jak przychody – przynajmniej na papierze

 

Sejm przyjął budżet na 2020 rok. Projekt zakłada, że w tegorocznym budżecie nie będzie deficytu. To znaczy, że wydatki państwa będą takie same jak przychody – przynajmniej na papierze.

 

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2020 rok czytamy:

Zgodnie z art. 141 ustawy o finansach publicznych w dniu 24 września 2019 roku został

uchwalony przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok 2020 i następnie

wraz z uzasadnieniem został przedłożony Sejmowi w ustawowym terminie.

W wyniku wyborów parlamentarnych i rozpoczęcia nowej kadencji Sejmu wobec

wygaśnięcia, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, projektu ustawy budżetowej przedłożonego

we wrześniu br., nastąpiła konieczność uchwalenia przez nową Radę Ministrów projektu

ustawy budżetowej na rok 2020.

W stosunku do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 24 września 2019 r.

wprowadzono korektę, zawierającą zmiany zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej

budżetu państwa. Dodatkowo w projekcie zostały dokonane przesunięcia środków w ramach

części budżetowych oraz rezerw celowych, jak również zmiany o charakterze technicznym.

Bez zmian w stosunku do wrześniowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 pozostaje

wynik budżet państwa, tj. budżet pozostaje zrównoważony, całość wydatków budżetu

państwa pokrywana jest jego dochodami.

 

Całość uzasadnienia ustawy budżetowej – TUTAJ

 


Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński powiedział, że głównym założeniem przyjętego dziś przez Sejm budżetu jest równowaga wydatków i dochodów państwa. Jedne i drugie wyniosą ponad 435 miliardów złotych. Za ustawą budżetową opowiedziało się 231 posłów, 217 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wiceminister finansów podkreślał, że choć wydatki są wysokie, udało się zapewnić na nie środki bez wchodzenia w deficyt. Tomasz Robaczyński dodał, że coraz niższe są koszty obsługi długu i w związku z tym coraz więcej środków można przeznaczyć na realizację wydatków publicznych. Jak mówił, budżet zapewni długofalową stabilność finansów publicznych.

Plan finansowy zakłada wzrost PKB o 3,7 procent oraz inflację na poziomie 2,5 procent.
Zachowane mają zostać wydatki na programy społeczne, takie jak Rodzina 500 Plus, Dobry Start i tak zwana trzynasta emerytura.

Zwiększone mają zostać również wydatki na wojsko, ochronę zdrowia i poprawę infrastruktury kolejowo-drogowej.
Posłowie przyjęli 15 z 111 zgłoszonych wcześniej poprawek. W tym poprawkę dotyczącą podwyżek wynagrodzeń pracowników IPN, Naczelnego Sądu Administracyjnego, MSWiA oraz parków narodowych, a także poprawkę dotyczącą przesunięcia 10 milonów złotych na realizację programu “Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030”. Ustawa przewiduje dodatkowe 40 milionów złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodów. Budżet zakłada 6-procentowy wzrost płac dla nauczycieli.

Ustawą budżetową zajmie się teraz Senat.

 

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/zbiorcza & wcześn./jl/dyd

COMMENTS