Sejm debatował nad kolejnymi zmianami w ustawie o rehabilitacji niepełnosprawnych. Mimo to protest w Sejmie trwa

Sejm debatował nad kolejnymi zmianami w ustawie o rehabilitacji niepełnosprawnych. Mimo to protest w Sejmie trwa

W Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Posłowie zgłosili wiele poprawek i projekt ponownie trafił do komisji polityki społecznej i rodziny.
Rządowy projekt przewiduje prowadzenie zajęć klubowych dla osób, które zakończyły udział w terapiach zajęciowych w związku z podjęciem zatrudnienia, i wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia dla osób opiekujących się ciężko chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi. Z uprawnień tych będzie można korzystać także po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.
Sprawozdawca komisji polityki społecznej, Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości, podkreśliła, że proponowane zmiany były poddawane szerokim konsultacjom społecznym i uwzględniono w nich wiele zgłoszonych uwag. Według posłanki PiS Joanny Borowiak, projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, wydłużając ich uprawnienia do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka, także po ukończeniu przez nie 18 roku życia, jeżeli niepełnosprawność lub upośledzenie mają trwały charakter.
W przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki, zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony z 14 do 30 dni. Rodzice dzieci niepełnosprawnych będą też mogli korzystać z dopasowanych do ich potrzeb form organizacji czasu pracy, takich jak: ruchomy czas pracy, elastyczny czas pracy oraz telepraca. Według posłanki Borowiak, dzięki tej zmianie rodzice będą mogli efektywniej zaplanować i pogodzić czas pracy z opieką nad dzieckiem.
Projekt przewiduje też zmiany w zakresie gromadzenia danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. Dane zostaną rozszerzone o informacje dotyczące stanu zdrowia, kształcenia, sytuacji społecznej, zawodowej i rodzinnej, co pozwoli na poprawę systemu orzekania o niepełnosprawności i zapewni jego przejrzystość. Inna zmiana w ustawie dotyczy włączenia środków z Funduszu Pracy, przeznaczonych na koordynację poradnictwa wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, do dochodów gminy. Ma to umożliwić zatrudnienie większej liczby asystentów rodziny.
Zdniem posłów opozycji, projekt zawiera potrzebne i pozytywne zmiany, ale wiele rozwiązań ma charakter kosmetyczny. Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej mówiła, że należałoby doprecyzować definicje, ponieważ obowiązująca od wielu lat ustawa z powodu licznych nowelizacji stała się “śmietnikiem”. Poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Piechota za główny brak rządowego projektu uznał niewykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który dotyczy zrównania świadczenia dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych ze świadczeniami dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Inne wskazywane w debacie mankamenty to brak zrównania statusu dzieci niepełnosprawnych w stopniu lekkim z pozostałymi dziećmi niepełnosprawnymi w Programie 500+ oraz brak zrównania wysokości zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego.
Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz przyznał, że brak weryfikacji zasiłku pielęgnacyjnego od 2006 roku jest poważnym zaniechaniem. To, że zasiłek “rozjechał się” z dodatkiem pielęgnacyjnym, należy jego zdaniem uregulować. Wiceminister poinformował, że w listopadzie przypada następny termin weryfikacji zasiłku pielęgnacyjnego i już trwają intensywne prace nad wyliczeniem, jak powinno wyglądać zwiększenie tego zasiłku i jego relacja do dodatku pielęgnacyjnego.
Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest kolejnym etapem realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem”. Jego podstawowym założeniem jest wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

IAR/I.Szczęsna/Siekaj

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0