HomeŁódzkie

Sędziowie w Łodzi krytykują KRS, bronią Waldemara Żurka i apelują do prezydenta RP

Sędziowie w Łodzi krytykują KRS, bronią Waldemara Żurka i apelują do prezydenta RP

Sędziowie okręgu łódzkiego podczas zgromadzenia krytycznie ocenili działanie Krajowej Rady Sądownictwa, wyrazili poparcie dla sędziego Waldemara Żurka, którego przeniesiono na inne stanowisko oraz sprzeciwili się wzywaniom na świadka przez rzecznika dyscyplinarnego tych sędziów, którzy zadali pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto zaapelowali do prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby na razie nie powoływał nowych sędziów Sądu Najwyższego.

Decyzje te zapadły w poniedziałek podczas Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi. Podczas debaty, w której udział wzięło 63 sędziów, w tym Michał Błoński, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, podjęto cztery uchwały. I tak uczestnicy zaprotestowali przeciw wykorzystywaniu sędziowskich postępowań dyscyplinarnych nie do ścigania faktycznych przewinień, lecz do tłumienia zasadnej – zdaniem sędziów – krytyki. Chodzi o to, że sędziowie, którzy skierowali pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, wzywani są jako świadkowie przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych w Warszawie.

 

Tego typu przypadek dotyczy m.in. sędzi Ewy Maciejewskiej z I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, która w poniedziałek otrzymała wezwanie od zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, sędziego Przemysława Radzika, do stawienia się w jego biurze w stolicy. Sędziowie wyrazili solidarność z sędzią Waldemarem Żurkiem, byłym rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa, w związku z przeniesieniem go do innego wydziału w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Według uczestników zgromadzenia było to „działanie bezprawne i niedostatecznie uzasadnione merytorycznie”, które można odbierać jako represję za dotychczasową działalność. Uczestnicy zgromadzenia skrytykowali działania KRS odnośnie wyboru sędziów Sądu Najwyższego w Warszawie.

 

– Sędziowie uznali, że są to działania nazbyt pośpieszne, nie dość staranne i transparentne oraz prowadzące do preferowania kandydatów w oparciu o kryteria polityczne, a nie merytoryczne – mówi sędzia Monika Pawłowska – Radzimierska, rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi. Ponadto sędziowie zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, aby powstrzymał się z powołaniem nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w tej sprawie związanych z działaniem zgodnym z konstytucją przez Krajową Radę Sądownictwa. Jak nas poinformowała sędzia Pawłowska – Radzimierska, uchwały w tej sprawie zapadły zdecydowaną większością głosów podczas tajnego głosowania.

 

COMMENTS