HomePILNE

Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy ponownie płyną pod Wisłą i trafiają do oczyszczalni “Czajka”

Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy ponownie płyną pod Wisłą i trafiają do oczyszczalni “Czajka”

Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy płyną już pod Wisłą i trafiają do oczyszczalni “Czajka”. Operację przełączania rurociągów zakończono około godziny 9 – poinformował Sergiusz Kieruzel, rzecznik Wód Polskich. Jak powiedział, “Wody Polskie zakończyły dzisiaj misję tłoczenia ścieków awaryjnym bypass’em”. Teraz tłoczeniem nieczystości pod dnem rzeki, przez naprawiony kolektor podziemny, zajmuje się stołeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Sergiusz Kieruzel podkreślił, że ponad dwa miesiące funkcjonowania awaryjnego rurociągu, pozwoliło uchronić Wisłę od 14 milionów metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków. Rzecznik Wód Polskich podkreślił, że szybkie opanowanie sytuacji nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i pomoc Wojska Polskiego, wielu innych służb i firm.

Operacja przepięcia przesyłu ścieków rozpoczęła się wczoraj po godzinie 23. Polegała na usunięciu końcówek rurociągu awaryjnego z podziemnych kolektorów, by umożliwić przepływ nieczystości kolektorem naprawionym.
Podjęte w nocy działania, jak zaznacza Sergiusz Kieruzel, były bardzo wymagające ze względu na trudne warunki panujące w podziemnych kolektorach. Chodzi o zbierające się tam gazy, takie jak metan i siarkowodór. Miejsca te, zanim swoją pracę rozpoczęli specjaliści, należało wywietrzyć.

Do awarii kolektorów doszło pod koniec sierpnia. Wtedy też rozpoczęto zrzut ścieków do Wisły. Rząd zdecydował o budowie zastępczego rurociągu na moście pontonowym. Do czasu jego uruchomienia do Wisły zrzucono ponad 3,5 miliona metrów sześciennych nieczystości. Zastępczy rurociąg działał od połowy września.
W sprawie awarii kolektorów, a także awarii spalarni w oczyszczalnia “Czajka”, śledztwo prowadzi prokuratura.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Pilecki/jj

COMMENTS