HomePOLSKA

Rzecznika Praw Dziecka apeluje do MEN o poprawę warunków e-learningu. Uczniowie są przeciążeni

Rzecznika Praw Dziecka apeluje do MEN o poprawę warunków e-learningu. Uczniowie są przeciążeni

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował do ministra edukacji narodowej o podjęcie konkretnych działań w celu poprawy warunków nauki zdalnej uczniów. Zwrócił się również do niego o wypracowanie wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozwiązań, dotyczących “reorganizacji kalendarium zajęć szkolnych, o decyzje odnośnie do egzaminów ósmoklasistów i maturalnych, terminu zakończenia roku szkolnego i zasad naboru do szkół wyższego szczebla, a w przypadku szkół średnich”.
W swoim apelu Rzecznik Praw Dziecka wymienił problemy, na które napotykają uczniowie i rodzice w związku z obowiązkiem nauki zdalnej przez internet. Jak podkreśła, z otrzymanych przez niego skarg wynika, że wiele dzieci jest przeciążonych, ilością zadawanego im materiału, przez co spędzają nawet 10 godzin dziennie przed komputerem. Materiały dotyczą często kilku przedmiotów, są nadsyłane bez koordynacji, a nawet bez “wkładu pedagogicznego nauczyciela”. Rzecznik Praw Dziecka w apelu informuje również, że część nauczycieli przekazuje drogą elektroniczną tylko konspekty, które z dziećmi młodszymi muszą realizować rodzice, a dzieci starsze są zmuszone do samodzielnego opanowywania nieznanych im tematów”.
Z informacji otrzymanych przez RPD wynika ponadto, że dzieci objęte indywidualnym nauczaniem, pracujące z nauczycielem wspomagającym lub wymagające kształcenia specjalnego, pozostawiono bez wsparcia. Trudności w pełnym korzystaniu z e-learningu odczuwają również rodziny, które mają w domu tylko jeden komputer. Jak podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, “przy większej liczbie dzieci czy zdalnej pracy rodziców znacznie utrudnia naukę online. Problemem jest też brak dostępu do drukarek i skanerów, a zdarza się, że nauczyciele każą drukować materiały, wypełniać i odsyłać skany”. Część rodzin ma również kłopoty, dotyczące limitów danych w wykupionym pakiecie internetowym, które przy intensywnej nauce mogą szybko się wyczerpać.
Rzecznik Praw Dziecka zauważa również, że w trudnej sytuacji znalazły się osoby, uczące się do nadchodzących egzaminów – matury i egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie i ich rodzice nie wiedzą, kiedy i czy w ogóle ich dzieci podejdą do egzaminów. Mikołaj Pawlak zwraca także uwagę na sytuację zdrowotną dzieci z rodzin ubogich, które w szkołach mogły liczyć na ciepły posiłek, a w obecnej sytuacji są ich pozbawione.
W swoim apelu do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak docenił przy tym szybkie działania MEN i nauczycieli, którzy pomimo braku doświadczenia w organizacji e-learningu i często niedostępności odpowiedniego sprzętu z powodzeniem podjęli się organizacji zdalnej nauki.
“Należą się im słowa uznania, a ministerstwu podziękowania, że podjęto próbę uratowania roku szkolnego i jak się wydaje, próba ta ma duże szanse zakończyć się powodzeniem” – zaznaczył Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Rzecznik Praw Dziecka/d Pilecki/w dw

COMMENTS